Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Thông tin CTTG
   Hoạt động công tác tuyên giáo
Giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm cụm tác Tỉnh, Thành ủy Đông Nam Bộ - 08:03:34 AM | 29/11/2018
Sáng ngày 28/11/2018, tại Tỉnh ủy Đồng Nai đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm cụm các tỉnh ủy, thành ủy miền Đông Nam Bộ. Dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên trung ương Đảng, phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Phú Cường - Ủy viên trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.


Toàn cảnh hội nghị

 

     Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được và những khó khăn, hạn chế của công tác tuyên giáo các tỉnh Đông Nam Bộ 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó nêu rõ, 6 tháng cuối năm các tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ được giao, bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo, sát sao, quyết liệt góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Công tác tham mưu cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, ngày càng đổi mới về nội dung, chú trọng kết nối đường truyền trực tuyến, phục vụ học tập nghị quyết. Công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân và giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhân dân và những vấn đề bức xúc nổi cộm để tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời. Công tác đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa có chuyển biến mới, bước đầu xây dựng các lực lượng nòng cốt đấu tranh, phản bác và gỡ bỏ những tin xấu độc trên mạng xã hội. Quan tâm củng cố, kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức hệ thống tuyên giáo.

 

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khắn, hạn chế cần quan tâm khắc phục: việc tham mưu cấp ủy sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng một số nơi còn chậm; thiếu đổi mới phương pháp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết trong nhân dân. Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chưa thường xuyên, thụ động, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Công tác đấu tranh phản bác trên mạng tuy được chú trọng song số lượng bài viết chưa đạt chất lượng còn nhiều. Việc đầu tư kinh phí, trang bị cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ còn khó khăn, hạn chế. Công tác xây dựng, hoàn thiện tổ chức, bộ máy, bổ sung cán bộ cho trung tâm bồi dưỡng chính trị còn chậm, chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong tham mưu cấp ủy có lúc chưa thường xuyên, chặt chẽ, thiếu đồng bộ nên có vụ việc còn bị động, lúng túng trong chỉ đạo, xử lý giải quyết.
 
     Hội nghị đã nghe 15 ý kiến phát biểu của các tỉnh, thành phố với những đề xuất, kiến nghị cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương cùng các giải trình của các vụ Ban Tuyên giáo Trung ương liên quan.
 
     Từ những ý kiến phản ánh của các tỉnh, thành ủy cụm Đông Nam Bộ, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo đạt được trong 6 tháng cuối năm đồng thời nhấn mạnh toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt yêu cầu chung được nêu ra trong văn kiện Đại hội XII của Đảng “tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong tình hình mới; công tác tuyên giáo phải thực sự đi trước, mở đường, phải tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân; tạo sức mạnh động lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tình hình mới”. Từ đó, cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
 
     - Thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương. Trong đó chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân.
     - Tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”; sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
     - Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2019, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc.
     - Tăng cường năm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, chủ động cung cấp thông tin để làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác trên không gian mạng
     - Quan tâm cải tiến cách thức, hình thức tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết; hội nghị báo cáo viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực.
 
Phương Lan 
 
  Các bài viết mới hơn
    Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019   - 04/07/2019
    Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 cụm các tỉnh ủy, thành ủy miền Đông Nam Bộ   - 22/06/2019
    Giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019   - 22/06/2019
    Tiếp cận doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh   - 20/06/2019
    Thông tin thời sự Quý I năm 2019 đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh   - 28/05/2019
    Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2019   - 22/04/2019
    Giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II 2019   - 12/04/2019
    Phát động phong trào “vận động đảng viên tình nghuyện tham gia xây dựng tủ sách chi bộ thôn, ấp, khu phố”   - 09/03/2019
    Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019   - 09/01/2019
    Hội thảo góp ý về tiêu chí và danh sách các đồng chí nguyên Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ phục vụ trưng bày tại Bảo tàng tỉnh   - 02/12/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN