Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Một số kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở thành phố Bà Rịa - 04:14:13 PM | 05/11/2018
Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Dân tộc thống nhất là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu, bài học lớn, có ý nghĩa quyết định đảm bảo thành công của cách mạng nước ta. Đại đoàn kết toàn dân tộc là điều kiện quyết định giúp nhân dân ta chuyển hóa sức mạnh tinh thần thành sức mạnh vật chất to lớn, là công cụ sắc bén để nhân dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp vĩ đại của mình trong cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Thành phố và đại diện các tổ chức tôn giáo tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các tôn giáo năm 2018

 

     Phát huy truyền thống quý báu đó, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên luôn tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt chương trình phối hợp thống nhất hành động, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn khu dân cư, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh của địa phương; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân đồng thời tăng cường công tác đối ngoại nhân dân.  Trong 09 tháng đầu năm 2018, Mặt trận thành phố và các phường, xã thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội nhất là chăm lo đời sống các hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, đã vận động được tổng số tiền 1.176.677.200 đồng/700.000.000 đồng đạt 168,09% mức đăng ký, vận động xây mới 04 căn nhà đại đoàn kết với số tiền 250.000.000 đồng và sửa chữa 31 căn với 387.238.000 đồng. 

 
     Bên cạnh đó, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền như: phối hợp HĐND tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, qua đó đã ghi nhận các ý kiến của cử tri chuyển đến các ngành chức năng giải quyết thỏa đáng; phối hợp với HĐND-UBND và các ngành liên quan thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. 
 
     Ngoài ra, vào dịp 18-11 hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các phường, xã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” đây thực sự là ngày Hội đầy ý nghĩa và cũng là một hình thức hoạt động của Mặt trận hướng về khu dân cư nhằm biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Song song đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố còn tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua giữa các tôn giáo nhằm tạo sự gắn bó, đoàn kết, sống “tốt đời đẹp đạo” thể hiện tinh thần tập thể, đồng hành với dân tộc đã từng bước khẳng định được vai trò của Mặt trận Tổ quốc là nhân tố quyết định trong nhiệm vụ xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua thực tiễn của phong trào xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, gương điển hình, vị thế của Mặt trận ngày càng được khẳng định, uy tín trong xã hội ngày càng cao, xứng đáng là một bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 
 
BTG Thành ủy Bà Rịa
 
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Tư vấn, định hướng nghề nghiệp   - 30/10/2018
    Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy và an toàn giao thông năm 2018   - 29/10/2018
    Vận động nam giới tiên phong thực hiện bình đẳng giới   - 29/10/2018
    Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự quý III năm 2018   - 12/10/2018
    Hội nghị triển khai các văn bản của tỉnh, huyện năm 2018   - 11/10/2018
    Mô hình “Khu dân cư Lò Vôi đảm bảo an toàn giao thông” lần đầu tiên được ra mắt trên địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền   - 11/10/2018
    Giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng   - 11/10/2018
    Hội nghị lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới   - 27/09/2018
    Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2018   - 07/09/2018
    Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)   - 03/08/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN