Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
Giao ban công tác tuyên giáo quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018 - 11:06:15 AM | 29/10/2018
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức giao ban công tác tuyên giáo quý III và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018.


Đ/c Trần Văn Thông - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 


Đ/c Lê Thị Phương Lan - Trưởng phòng Tổng hợp - DLXH Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 


Đ/c Phạm Tấn Phước - Phó BanTuyên giáo Hội Nông dân Tỉnh phát biểu tại hội nghị

 


Toàn cảnh hội nghị

 

     Trong quý III năm 2018, công tác tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt kết quả tích cực: tham mưu Tỉnh ủy thông qua Đề án và Nghị quyết truyền thông về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025; tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); hướng dẫn tuyên truyền các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết của Trung ương; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; công tác nắm bắt dư luận và đấu tranh trên mạng xã hội được quan tâm; các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, văn hóa - văn nghệ tiếp tục có sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả; công tác lý luận chính trị và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng triển khai kịp thời, có chất lượng.

 


Đ/c Nguyễn Văn Xinh - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

 

     Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Xinh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo trong quý III và chỉ rõ một số hạn chế, định hướng tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018: tiếp tục bám sát nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, có kế hoạch tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đặc biệt chú ý phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở; kịp thời tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; tuyên truyền Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về truyền thông tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; tuyên truyền phong trào “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát động phong trào xây dựng tủ sách chi bộ; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng; tăng cường dự báo tình hình, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm; đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội; tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo, công tác thông tin đối ngoại, phân giới cắm mốc năm 2018...
 
Bài, ảnh: Lê Phương – Duy Long
 
 HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN