Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
TP. Bà Rịa triển khai chuyên đề tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020 - 01:27:57 PM | 07/02/2020
Ngày 10/01 tại Trung tâm văn hóa thành phố Bà Rịa, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.


Ths. Ngô Thị Liên Hiệu trưởng trường chính trị tỉnh triển khai chuyên đề 2020
 

      Như vậy thời gian qua, Thành phố Bà Rịa tổ chức 03 lớp học tập chuyên đề gồm 01 lớp học Trực tuyến dành cho cán bộ chủ chốt với 99 đồng chí tham dự; 02 lớp cho cán bộ, đảng viên với kết quả là 304 cán bộ và  643 đảng viên tham gia học tập. Ngoài  ra các xã, phường tổ chức 11 lớp cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

     Nội dung triển khai tập trung vào tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Những vấn đề đặt ra về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay, những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đặt ra.

     Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết số 35 - NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     Đồng thời xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Từng Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020 để đăng ký thực hiện, làm theo.
 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa

 

  Các bài viết mới hơn
    “Kính chắn giọt bắn” và các hoạt động thiết thực của Tuổi trẻ huyện Long Điền chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.   - 09/04/2020
    Chi bộ phòng tư pháp Tp.Bà Rịa: Nhiều chỉ tiêu giải pháp được thực hiện tốt trong nhiệm kỳ (2015-2020)   - 01/04/2020
    Tập huấn và hướng dẫn cách phòng chống, phát hiện và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh   - 29/03/2020
    Quán triệt, học tập chuyên đề chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020   - 29/03/2020
    Phát động Đoàn viên thanh niên hưởng ứng “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”   - 29/03/2020
    Phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN huyện Long Điền   - 25/03/2020
    Mô hình “Tuyến đường Hội Cựu Chiến binh tự quản bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”   - 25/03/2020
    Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, đời sống văn hóa cho thế hệ trẻ.   - 18/03/2020
    Đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019   - 18/03/2020
    Tp. Bà Rịa tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020   - 18/03/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Huyện Đất Đỏ: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho Nhân dân   - 05/02/2020
    Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.   - 05/02/2020
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN