Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy - 10:16:11 AM | 22/10/2018
Sáng ngày 18/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 25-CT/TW và Thông báo kết luận 23-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 854-QĐ/TU và Quyết định 855-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì


Đ/c Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

     Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, báo cáo viên cấp tỉnh và đại biểu tại 08 điểm cầu của các huyện, thị, thành phố.

 


Đ/c Võ Ngọc Thanh Trúc – TUV, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

 
     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt, quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Thông báo kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quyết định số 854-QĐ/TU và Quyết định số 855-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 

Đ/c Huỳnh Bách Chiến – TUV, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị
 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị
 

Toàn cảnh hội nghị
 
     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh: Đây là những văn bản có ý nghĩa quan trọng nên phải tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng, kỹ lưỡng những nội dung trọng tâm của các văn bản nêu trên đến các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các nội dung của các văn bản thành các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị mình, trong đó cần xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thiết thực, có trọng tâm, lộ trình nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân để biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện.
 
Tin, ảnh: Thanh Tâm - Duy Long
 

 

  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng   - 30/06/2018
    Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII   - 28/04/2018
    Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 23/01/2018
    Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII   - 30/11/2017
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
    Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - 19/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, Tỉnh ủy tại BTG HU Xuyên Mộc   - 09/10/2017
    Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh   - 04/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN