Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Hội nghị triển khai các văn bản của tỉnh, huyện năm 2018 - 04:29:20 PM | 11/10/2018
Vừa qua, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của tỉnh, của huyện với sự tham dự của hơn 300 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Đồng chí Hồ Văn Lợi - Bí thư Huyện ủy đến dự, chủ trì và phát biểu khai mạc tại Hội nghị.


Đ/c Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
phát biểu khai mạc và triển khai Chương trình hành động của tỉnh tại Hội nghị

 


Đ/c Tạ Văn Bửu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
triển khai Chương trình hành động của tỉnh tại Hội nghị

 

     Tham dự tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và các Báo cáo viên cấp huyện triển khai các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy: Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 14/5/2018 về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư; Chương trình hành động số 25-CTr/TU, ngày 14/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kế hoạch thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 14/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII  và Kế hoạch thực hiện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 14/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 27/7/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 29-CTr/TU, ngày 06/8/208 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 06/8/208 về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 09/8/2018 về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với người có công với cách mạng; Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 09/8/208 về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 09/8/208  về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Lợi, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, triển khai nghiêm túc nội dung các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để biết và tích cực tham gia thực hiện; phân công, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa nội dung các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy thành các kế hoạch của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để tổ chức thực hiện; trong đó cần xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, lộ trình bảo đảm điều kiện, nguồn lực thực hiện, phân công rõ người, rõ việc nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng cấp ủy, đơn vị. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, để kịp thời hướng dẫn, bảo đảm thực hiện có hiệu quả đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và của Huyện ủy. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong việc tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời chấn chỉnh những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chưa tốt, từ đó đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch thực hiện của Huyện ủy tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ
 
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Mô hình “Khu dân cư Lò Vôi đảm bảo an toàn giao thông” lần đầu tiên được ra mắt trên địa bàn xã Phước Hưng, huyện Long Điền   - 11/10/2018
    Giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng   - 11/10/2018
    Hội nghị lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới   - 27/09/2018
    Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tổ chức, xây dựng Đảng năm 2018   - 07/09/2018
    Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)   - 03/08/2018
    Huyện Đất Đỏ nỗ lực thi đua lập thành tích, phát huy truyền thống 88 năm ngành Công tác Tư tưởng của Đảng (01/8/1930-01/8/2018)   - 02/08/2018
    “Ngày Chủ nhật xanh” hướng về kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)   - 26/07/2018
    Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Long Điền   - 25/07/2018
    Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng   - 20/07/2018
    Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế   - 20/07/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN