Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Sinh hoạt tư tương
Phải chữa cái bệnh cấp bậc - 02:58:25 PM | 10/10/2018

       Lời Ban Biên tập: Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, một trong những nhiệm vụ quan trọng là phải khắc phục tình trạng suy thoái chính trị, đạo đức, trong đó có “bệnh cấp bậc” của “một bộ phận không nhỏ” đội ngũ cán bộ. Đây là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và cần sự quan tâm, chung sức của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Ban Biên tập gửi đến bạn đọc bài viết “phải chữa cái bệnh cấp bậc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên Báo Sự thật, số 136, ngày 15/7/1950. 

PHẢI CHỮA CÁI BỆNH CẤP BẬC

       Nhiều cán bộ ta còn mắc bệnh ấy, hình trạng bệnh ấy đại khái như sau: 

       A làm ở cấp tỉnh, nay được phái đi làm cấp huyện, thì không khỏi hậm hực, tức bực. A tự hào rằng “tài năng như mình, đáng được “thăng” chức, nay lại bị “giáng” chức. Thật rõ “trai hữu tài vô duyên”. Do đó, mà A đâm ra chán nản, tiêu cực.

       B ở cấp huyện, nay được phái làm cấp tỉnh. Đối với những cán bộ cũ cấp tỉnh, thì B rụt rè, khúm núm, sợ lòi ra mình còn kém, sợ anh em cười, không dám bạo dạn nói bàn, làm việc.

       Đối với những cán bộ cấp huyện, thì B tỏ vẻ tự kiêu, tự đại, ra vẻ “nay ta là cấp trên”.

       Cũng vì bệnh cấp bậc mà mỗi người đối với B có một thái độ khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ sai lầm:

       Cán bộ cũ ở tỉnh thì xem khinh B cho B là non nớt, chưa đủ tư cách.

       Cán bộ huyện thì không trọng B vì rằng “hôm qua B chẳng hơn gì chúng tôi, hôm nay B lãnh đạo chúng tôi sao được”.

       Lại cũng vì bệnh cấp bậc mà những cán bộ cùng một cấp được điều động đến cơ quan khác, công việc khác, thí dụ: C làm chánh văn phòng, D làm việc trong văn phòng. Thế là D có vẻ hậm hực, không muốn nghe mệnh lệnh C. 

       - Kết quả là vì bệnh cấp bậc mà cán bộ không đoàn kết, công việc không trôi chảy!

       - Nguyên nhân bệnh cấp bậc là:

       Vì cán bộ chưa gột sạch óc quan liêu, ngôi thứ.

       Vì còn mang nặng chứng “quan cách mạng”.

       Vì không hiểu rằng: trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình. Tất cả mọi ngành và tất cả mọi người phải đoàn kết thân mật, hợp tác chặt chẽ, như tay với chân, thì công việc mới dễ dàng thành công.

      Một bộ máy là do nhiều thứ máy to nhỏ lắp lại. Các máy ấy đều ăn khớp với nhau, thì bộ máy tốt và sản xuất nhiều. Nếu chỉ một cái máy nhỏ không ăn khớp, thì cũng đã ảnh hưởng xấu đến toàn cả bộ máy.

       Chính quyền và Đoàn thể cũng như những bộ máy gồm cả từ vị chủ tịch đến cán bộ các cấp cho đến anh em giao thông.

       Nếu anh em giao thông đều siêng năng, chịu khó, cẩn thận đưa tài liệu tin tức nhanh chóng, thì chủ tịch ra chỉ thị kịp thời, cán bộ các cấp thi hành đúng dịp, mọi việc sẽ thành công tốt đẹp.

       Trái lại, nếu giao thông không cố gắng, thì tin tức tài liệu đi đến chậm trễ. Kết quả công việc sẽ trễ nải, không kịp thời, mà có khi thất bại.

       Một điểm nữa là: bất kỳ cán bộ cấp nào, khi đã được Chính phủ và Đoàn thể ủy cho họ quyền lãnh đạo, thì cán bộ cấp dưới nhất định phải phục tùng họ. Đó là phục tùng Chính phủ và Đoàn thể, chứ không phải phục tùng cá nhân ai. 

       - Đã biết rõ kết quả không tốt của bệnh cấp bậc, thì từ nay mỗi người cán bộ phải gắng chữa cho hết bệnh ấy đi. Thang thuốc hay nhất là: 

       1. Dùng cách phê bình và tự phê bình để rửa sạch đầu óc ngôi thứ, địa vị và chủ nghĩa cá nhân.

       2. Đặt công việc chung, lợi ích chung lên trên hết, trước hết.

       Có chữa khỏi bệnh cấp bậc, mới xứng đáng là người cán bộ cách mạng. Mong anh chị em cán bộ cố gắng thành công. 

Đình Linh

 

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Bình tĩnh - cẩn trọng, phân định đúng – sai   - 31/07/2018
    Những điều người dân cần biết về giao khoán đất rừng Xuyên Mộc.   - 31/07/2018
    Người dân cần nắm rõ thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc khiếu nại, tố cáo về quyền lợi của mình   - 31/07/2018
    Luật An ninh mạng: Xây dựng giá trị tốt đẹp trên thế giới ảo   - 26/06/2018
    Hãy thể hiện lòng yêu nước đúng cách   - 14/06/2018
    Tỉnh táo, cảnh giác, không để bị lôi kéo vào hành vi phạm pháp   - 14/06/2018
    Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, lắng nghe ý kiến của nhân dân   - 12/06/2018
    Phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) thực sự trở thành một động lực   - 11/05/2018
    Bài 3: Kinh nghiệm từ Australia về đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch nhân sự kế cận.   - 04/05/2018
    Bài 2: Kinh nghiệm tuyển dụng, đánh giá, giữ chân người tài của Australia   - 24/04/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN