Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khoa giáo - VHVN
   Hoạt động Văn hóa văn nghệ
10 năm Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ chính trị về Văn học nghệ thuật - 04:15:03 PM | 28/08/2018
Chiều ngày 27/8/2018, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”. Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

     Dự hội nghị có đồng chí Phạm Quang Bản, Phó Vụ trưởng, Cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

 


Đồng chí Nguyễn Thị yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị

 

     Sau 10 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quán triệt thực hiện đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật ngày càng được tăng cường, 212 lễ hội, 218 di tích được lưu giữ và bảo tồn, góp phần khôi phục và phát huy giá trị “bề dày văn hóa” của con người và vùng đất Bà Rịa-Vũng Tàu. Các hoạt động văn học nghệ thuật có bước phát triển mới và có tính chuyên nghiệp.  Hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển sâu rộng với trên 300 đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ, góp phần tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Nhiều tác phẩm đa dạng đề tài, phong phú về thể loại, mang giá trị chân thiện mỹ, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ của công chúng, góp phần ngăn chặn, loại bỏ văn hóa độc hại thâm nhập vào nhân dân.
 
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 88-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nghệ thuật; thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật; quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật đến với các tầng lớp nhân dân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU, kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới.
 
     Nhân dịp này, Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
Ngọc Trâm, Phòng Khoa giáo-văn hóa, văn nghệ
 
 HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN