Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   Lý luận chính trị
Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh năm 2018 - 03:35:34 PM | 07/08/2018
Thực hiện Hướng dẫn số 66-HD/BTGTW, ngày 06/6/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 71-HD/BTGTU, ngày 12/6/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh”, từ ngày 02/8 đến ngày 21/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và giáo viên dạy môn giáo dục công dân tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục Thường xuyên trên địa bàn tỉnh.


Thạc sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

 

     Theo kế hoạch đề ra, sẽ có 6 lớp được tổ chức theo cụm tại các địa bàn huyện, thị, thành phố, giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên được tham gia nghiên cứu, học tập và quán triệt các nội dung cơ bản về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết được thông qua Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; chuyên đề năm 2018 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của của tỉnh, các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm theo kế hoạch, nhiệm vụ của năm học 2018-2019, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

 


Toàn cảnh hội nghị

 
     Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị hè, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên; đồng thời cập nhật, bổ sung những kiến thức lý luận chính trị, thực tiễn và những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh vận dụng thực tiễn vào công tác quản lý và bài giảng thêm sinh động, thiết thực.
 
Tin, ảnh: Mai Thư – Kim Ngọc
 
 
 
  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 03/11/2017
    Giao ban lý luận chính trị năm 2017   - 02/11/2017
    Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017   - 31/10/2017
    Kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 trên địa bàn tỉnh   - 15/09/2017
    Trường Chính trị tỉnh khai giảng năm học 2017-2018   - 30/08/2017
    Khai giảng lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ ngành tuyên giáo trên địa bàn tỉnh   - 03/07/2017
    Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị năm 2017   - 30/05/2017
    Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 04/01/2017
    Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở   - 04/01/2017
    Báo cáo công tác Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017   - 04/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN