Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Huyện Đất Đỏ nỗ lực thi đua lập thành tích, phát huy truyền thống 88 năm ngành Công tác Tư tưởng của Đảng (01/8/1930-01/8/2018) - 06:38:49 PM | 02/08/2018
Tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

     Trong đó tập trung tham mưu triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã có nhiều mô hình, gương điển hình tiêu biểu thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh được biểu dương, khen thưởng nhân Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện được đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các hội nghị tập huấn, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư, các tổ chức đoàn thể, panô, băng rôn, trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử của huyện...

 


Toàn cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 


Toàn cảnh Hội nghị triển khai học tập học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề 2018

 

     Thường xuyên tăng cường nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, nhằm giúp cấp ủy kịp thời ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên trong thời gian qua trên địa bàn huyện không xảy ra những vấn đề bức xúc, phức tạp, nổi cộm. Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch 105-KH/HU, ngày 28/3/2014 của Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thế hệ trẻ huyện Đất Đỏ giai đoạn 2014-2017, Ban Tuyên giáo đã phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các hội thi, các chuyến tham quan về nguồn tại các khu du tích lịch sử trên địa bàn huyện nhằm giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.

 


Chị Bùi Thị Kim Thủy, gương điển hình học tập và làm theo
Bác trao học bỗng cho em Trịnh Thị Ngọc Ánh - khu phố Thanh Tân
 

Đồng chí Đỗ Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
nhân Hội nghị Tổng kết 03 năm thực hiện Kế hoạch 105-KH/HU của Huyện ủy.

 
     Chú trọng công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở. Tính đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn huyện được củng cố, kiện toàn với 347 đồng chí, trong đó báo cáo viên cấp huyện có 15 đồng chí, là những cán bộ được cung cấp nhiều nguồn thông tin từ Trung ương và địa phương, có kinh nghiệm tuyên truyền, tích cực tham gia giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện. Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp xã hiện có 332 đồng chí, luôn giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, hăng say nhiệt tình, luôn bám sát cơ sở, luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hoạt động của lực lượng này chủ yếu ở cơ sở, khu dân cư, các chi, hội đoàn thể; thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã đi vào cuộc sống của người dân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
 

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 18-CT/TW, Chỉ thị 19-CT/TW, Chỉ thị 20-CT/TW,
Chỉ thị 21-CT/TW, Chỉ thị 23-CT/TW, Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII
 
     Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành ngày càng vững mạnh của công tác Tuyên giáo - lĩnh vực có lịch sử ra đời sớm nhất, giữ vai trò hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. 
 
     Để thực hiện tốt công tác tuyên giáo trong thời gian tới, tiếp tục tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng hoạt động đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra; kịp thời báo cáo, tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo giải quyết. Thường xuyên quan tâm, xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên truyền miệng, các hội nghị chuyên đề, mang tính thời sự định kỳ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội.
 
     Phối hợp các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể nâng cao trách nhiệm công tác tuyên giáo trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của Huyện ủy và những yêu cầu nhiệm vụ chính trị của huyện, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Gắn kết chặt chẽ công tác tuyên giáo với việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, lịch sử Đảng.
 
BTG Huyện ủy Đất Đỏ
 
 
 

 

  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    “Ngày Chủ nhật xanh” hướng về kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018)   - 26/07/2018
    Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Long Điền   - 25/07/2018
    Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng   - 20/07/2018
    Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế   - 20/07/2018
    Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới quý II năm 2018   - 12/07/2018
    Huyện ủy Long Điền công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo   - 12/07/2018
    Xã Phước Hưng – huyện Long Điền tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy”   - 12/07/2018
    Thành ủy Bà Rịa sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị   - 23/06/2018
    Hội thi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018; Các ca khúc về Bác Hồ với chủ đề: “Bác Hồ – Một tình yêu bao la”   - 08/06/2018
    Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018   - 29/05/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN