Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện Long Điền - 04:22:04 PM | 25/07/2018
Hai năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Long Điền đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

     Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng.

 

     Trong quá trình triển khai thực hiện, toàn huyện đã tổ chức 27 lớp quán triệt, triển khai học tập chuyên đề Chỉ thị 05 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 97%; tổ chức phát thanh tuyên truyền nội dung học tập và làm theo Bác trên hệ thống đài truyền thanh huyện với tổng thời lượng trên 3.000 phút. Hàng năm, Huyện đều tổ chức các Hội thi tuyên truyền. Ngoài ra, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền phong phú cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 

 
 
     Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể được duy trì thực hiện nghiêm túc. Trong sinh hoạt, các cơ quan, đơn vị đã gắn nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác với nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cả nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, hầu hết các chi bộ thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. 
 
      Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực rèn luyện, trao dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. 2 năm qua, Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ở các địa phương ngày càng khởi sắc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Năm 2017, huyện Long Điền dẫn đầu cấp tỉnh về kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Toàn huyện đã xây dựng được gần 100 mô hình, điển hình về học tập và làm theo Bác.
 
     Trong thơi gian tới, Huyện ủy Long Điền tiếp tục phát động thi đua tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nỗ lực học tập và làm theo Bác, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
     Nhân dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị. Huyện ủy Long Điền đã biểu dương 14 tập thể, 28 cá nhân và tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu.
 
Tin, ảnh: BTG Huyện ủy Long Điền
 
 
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng   - 20/07/2018
    Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế   - 20/07/2018
    Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới quý II năm 2018   - 12/07/2018
    Huyện ủy Long Điền công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo   - 12/07/2018
    Xã Phước Hưng – huyện Long Điền tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy”   - 12/07/2018
    Thành ủy Bà Rịa sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị   - 23/06/2018
    Hội thi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018; Các ca khúc về Bác Hồ với chủ đề: “Bác Hồ – Một tình yêu bao la”   - 08/06/2018
    Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018   - 29/05/2018
    Hội nghị phổ biến Công ước Quốc tế và Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị   - 22/05/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy   - 22/05/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN