Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng - 08:21:08 AM | 20/07/2018
Ngày 16/7/2018, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) có 297 đại biểu tham dự. Đồng chí Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đến dự, chủ trì và phát biểu khai mạc tại Hội nghị.


Đ/c Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc và triển khai Nghị quyết tại Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hồ Văn Lợi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về“Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Nghị quyết tại Hội nghị

 


Toàn cảnh Hội nghị triển khai Nghị quyết

 

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như:
     - Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức việc triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền giới thiệu 03 Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đơn vị, địa phương mình. Quá trình tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết phải coi trọng tính thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng đối tượng, kiên quyết khắc phục “bệnh” lười học Nghị quyết, học tập hình thức, đối phó; tiếp tục đổi mới việc học tập Nghị quyết, kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu; khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị.
     - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chú trọng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu đúng, đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, tránh bị lợi dụng, làm ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội. Đồng thời kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, cản trở việc nghiên cứu học tập, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
     - Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp các Nghị quyết của Trung ương và các văn bản của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, người đúng đầu xây dựng kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện, trong đó cần xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, lộ trình bảo đảm điều kiện, nguồn lực thực hiện, phân công rõ người, rõ việc nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; đồng thời rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản thuộc thẩm quyền sao cho phù hợp với quy định mới và sát hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng cấp ủy, địa phương, đơn vị.
     - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy và văn bản triển khai của Ban Thường vụ Huyện ủy; định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện; đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chưa nghiêm tinh thần chỉ đạo.
 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ
 
 
 

 

  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế   - 20/07/2018
    Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới quý II năm 2018   - 12/07/2018
    Huyện ủy Long Điền công bố Quyết định sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo   - 12/07/2018
    Xã Phước Hưng – huyện Long Điền tuyên truyền “Tháng hành động phòng, chống ma túy”   - 12/07/2018
    Thành ủy Bà Rịa sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị   - 23/06/2018
    Hội thi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018; Các ca khúc về Bác Hồ với chủ đề: “Bác Hồ – Một tình yêu bao la”   - 08/06/2018
    Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018   - 29/05/2018
    Hội nghị phổ biến Công ước Quốc tế và Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị   - 22/05/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy   - 22/05/2018
    Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai các Chỉ thị, Quy định của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII)   - 17/05/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN