Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng - 09:54:36 PM | 30/06/2018
Ngày 29/6/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước cho hơn 2.700 điểm cầu và 407.000 đại biểu tham dự.

     Tại Bà Rịa - Vũng Tàu có 09 điểm cầu, gồm: 01 điểm cầu cấp tỉnh nối cầu trực tuyến đến 08 điểm ở các huyện, thị, thành phố với 1380 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu Tỉnh ủy đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Uỷ viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị. 

 


Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

 

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: những nội dung cốt lõi trong các Nghị quyết lần này đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa hết sức to lớn trong sự nghiệp xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phát triển bền vững đất nước; có tác động và ảnh hưởng sâu sắc đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, cần phải được quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện thật tốt các Nghị quyết của Trung ương lần này, nhanh chóng đưa các Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 
     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương triển khai nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Đào Ngọc Dung - ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và xã hội triển khai nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ triển khai nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục quán triệt triển khai quán triệt, học tập nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhận dân và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
 
Tin, ảnh: Kim Ngọc – Duy Long
 
  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII   - 28/04/2018
    Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 23/01/2018
    Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII   - 30/11/2017
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
    Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - 19/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, Tỉnh ủy tại BTG HU Xuyên Mộc   - 09/10/2017
    Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh   - 04/01/2017
    Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   - 03/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN