Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khoa giáo - VHVN
   + Các vấn đề về xã hội
Bảy nội dung cần tập trung tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế - 09:46:24 PM | 30/06/2018
Ngày 18/6/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh ban hành Kế hoạch số 698-KH/BHXH về việc tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về BHXH, BHYT nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) và Ngày BHYT Việt Nam (01/7) năm 2018.

     Kế hoạch tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm trong tháng 6, 7/2018 với nhiều hình thức khác nhau nhằm tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về BHYT để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT; tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT.

 


Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh 

 

     Mặt khác, để nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người bệnh BHYT của người làm công tác BHYT và đội ngũ y, bác sỹ tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Chung tay thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, phấn đấu đến hết năm 2018 có trên 85,5% và đến năm 2020 là trên 90% dân số toàn tỉnh tham gia BHYT. Nội dung Kế hoạch chủ yếu tập trung triển khai thực hiện 07 nội dung:
 
     - Tuyên truyền nội dung cải cách chính sách BHXH (BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế hướng tới bao phủ toàn dân;...)
     - Kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (các nội dung đã được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 03/9/2013 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 6609/KH-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh).
     - Sự nỗ lực, cố gắng của ngành BHXH và ngành Y tế trong việc nâng cao chất luợng phục vụ, đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền lợi của người lao động, người dân khi tham gia BHXH, BHYT (ứng dụng CNTT, cải cách TTHC,...);
     - Gương người tốt, việc tốt trong tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.
     - Công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; vấn đề nợ đọng BHXH, quyền lợi của người tham gia và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động.
     - Công tác đấu tranh, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT vì quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.
     - Những quy định mới về chính sách pháp luật BHXH, BHYT.
 
Theo kế hoạch, Bảo hiểm xã hội tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương và Bảo hiểm xã hội trực thuộc liên quan căn cứ điều kiện cụ thể, chủ động tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của địa phương nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.
 
(Nguồn: Kế hoạch số 698-KH/BHXH, ngày 18/6/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh)
 
VÕ KIÊN
 
  Các bài viết cũ hơn
    Giao ban triển khai nhiệm vụ, giải pháp về mục tiêu phát triển con người   - 02/02/2018
    Bảo hiểm xã hội tỉnh tổng kết công tác năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018   - 11/01/2018
    Nâng cao hiệu quả truyền thông về chính sách BHXH, BHYT đối với báo chí   - 11/12/2017
    12 nội dung trọng tâm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân   - 08/12/2017
    Quy định mới về đóng BHXH từ 1-1-2018   - 14/11/2017
    Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương kiểm tra, khảo sát lĩnh vực trẻ em và y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh.   - 28/09/2017
    Kết quả 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh BR-VT giai đoạn 2000-2015   - 07/08/2017
    Kết quả 5 năm triển khai thực hiện các hoạt động “Tháng công nhân” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu   - 20/06/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN