Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Thành ủy Bà Rịa sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị - 06:18:14 AM | 23/06/2018
Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

     Qua 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 32 văn bản và tổ chức 33 lớp học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.  Qua đó, đã xây dựng được nhiều mô hình hay như “Chi bộ 3 tốt, đảng viên gương mẫu”; “Học Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn”;  “Mô hình nuôi heo đất giúp các đối tượng nghèo”, “Xây dựng mái ấm tình thương”; “ Lễ hội xuân hồng”...  Từ đó đã có sự tác động tích cực đến từng cán bộ, đảng viên, tình hình kinh tế – xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. 

 


Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu

 
     Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với 05 chi bộ trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và cơ sở đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với 28 đồng chí cấp ủy viên các cấp trong việc triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư “về kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên”. Năm 2017, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng 01 đảng viên do vi phạm đạo đức lối sống. Qua đó, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra.
 
     Nhân dịp này, tổ chức biểu dương 26 tập thể và 61 cá nhân tiêu biểu qua 02 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có 16 tập thể và 38 cá nhân được UBND thành phố trao tặng giấy khen.
 
BTG Thành ủy Bà Rịa
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Hội thi tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018; Các ca khúc về Bác Hồ với chủ đề: “Bác Hồ – Một tình yêu bao la”   - 08/06/2018
    Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018   - 29/05/2018
    Hội nghị phổ biến Công ước Quốc tế và Pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị   - 22/05/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy   - 22/05/2018
    Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai các Chỉ thị, Quy định của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII)   - 17/05/2018
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018   - 15/05/2018
    Hội nghị triển khai, quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)   - 14/05/2018
    BCH Quân sự huyện Đất Đỏ phát động đợt thi đua chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.   - 11/05/2018
    Lực lượng vũ trang huyện Đất Đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới   - 11/05/2018
    Huyện Long Điền tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề “Đạo đức cách mạng và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời kỳ mới”   - 29/04/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN