Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
Đảng viên A sinh ngày 04/01/1994, vào Đảng ngày 05/6/2016 hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ B, Đảng bộ C. - 04:29:41 PM | 17/05/2018

 Câu hỏi 1: Đảng viên A sinh ngày 04/01/1994, vào Đảng ngày 05/6/2016 hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ B, Đảng bộ C. 

Trong quá trình sinh hoạt đảng, đảng viên A chấp hành tốt Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng bộ, chi bộ, tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương. Đến ngày 06/9/2016 đồng chí được Trường Đại học D giới thiệu cùng đoàn sinh viên của Nhà trường đi học tập và thực hành nông nghiệp tại I-xra-en theo bản hợp đồng của Công ty cổ phần Xây dựng, hợp tác lao động OLECO. Thời gian học 10 tháng kể từ ngày 06/9/2016 đến 06/5/2017. Do thời gian học dưới 12 tháng. Mặt khác tại I-xra-en không có tổ chức đảng nên đồng chí A xin chi bộ được miễn sinh hoạt để đi học tập và đã được Chi bộ B đồng ý. Quá trình học tập, đồng chí A thường xuyên liên hệ với chi bộ và thực hiện tốt các nghĩa vụ đảng viên tại chi bộ. Đến tháng 5/2017 sau khi hết thời hạn học tập tại I-xra-en, do sự cố gắng nỗ lực và có thành tích xuất sắc, đồng chí A được Trung tâm AICAT - I-xra-en yêu cầu gia hạn thêm thời gian 6 tháng kể từ tháng 5/2017 đến 11/2017.
Đến kỳ làm hồ sơ chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức cho đảng viên, đang có 2 luồng ý kiến:
- Ý kiến thứ nhất: Đảng viên A đã hết thời gian học tập và thực hành nông nghiệp tại I-xra-en không chuyển sinh hoạt đảng ra Đảng ủy Ngoài nước mặc dù thời gian dưới 12 tháng, nay đã đến thời hạn chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, đảng viên không có mặt tại địa phương thì phải xóa tên khỏi danh sách đảng viên.
- Ý kiến thứ hai: Đảng viên A mặc dù đã hết thời hạn học tập tại I-xra-en nhưng sự cố gắng nỗ lực và có thành tích xuất sắc trong học tập, được Trung tâm AICAT – I-xra-en yêu cầu gia hạn thêm là có lý do chính đáng và đồng chí A là đảng viên trẻ, có chiều hướng phát triển, có nguyện vọng tha thiết đứng trong hàng ngũ của Đảng thì nên tiếp tục gia hạn thời gian miễn sinh hoạt đảng để đồng chí hoàn thành nhiệm vụ học tập, đến khi hết thời hạn trở về địa phương thì làm thủ tục chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.
Vậy xin hỏi ý kiến nào là đúng để Ban Tổ chức Đảng bộ C chỉ đạo thực hiện.
 
Trả lời: Việc đảng viên A được cử đi học tập và thực hành nông nghiệp tại I-xra-en do thời hạn dưới 12 tháng và nơi đến công tác không có tổ chức đảng, đảng viên A đã báo cáo chi bộ và xin miễn sinh hoạt đảng trong thời gian công tác là đã thực hiện đúng các quy định hiện hành của Đảng. Trong quá trình đi học, đồng chí A thường xuyên liên hệ với chi bộ và thực hiện tốt các nghĩa vụ đảng viên tại chi bộ; khi hết thời gian công tác, do có thành tích xuất sắc, đảng viên A được phía đối tác I-xra-en yêu cầu gia hạn thời hạn học tập thêm 6 tháng, điều đó thể hiện ý thức phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng viên của đảng viên A.
Vì vậy, cần phải làm thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên A khi hết thời gian dự bị. Ý kiến thứ hai là đúng.
 
(Nguồn: Tạp chí xây dựng Đảng)
 
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhậnHỎI ĐÁP
THƯ VIỆN