Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Thành ủy Bà Rịa tổ chức hội nghị triển khai các Chỉ thị, Quy định của Ban Bí thư TW Đảng (khóa XII) - 11:51:55 AM | 17/05/2018
Vừa qua, Thành ủy Bà Rịa tổ chức 04 hội nghị triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố

     Các đại biểu dự hội nghị được nghe phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/01/2018 về “Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ – me trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 về  “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 về “Giám sát của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 22/3/2018 cảu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021”.
 


Toàn cảnh hội nghị


     Thông qua việc học tập, quán triệt giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố nắm vững, những nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, góp phần đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Ðảng đi vào cuộc sống.
 
BTG Thành ủy Bà Rịa
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018   - 15/05/2018
    Hội nghị triển khai, quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)   - 14/05/2018
    BCH Quân sự huyện Đất Đỏ phát động đợt thi đua chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.   - 11/05/2018
    Lực lượng vũ trang huyện Đất Đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới   - 11/05/2018
    Huyện Long Điền tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề “Đạo đức cách mạng và chủ nghĩa yêu nước Việt Nam thời kỳ mới”   - 29/04/2018
    Hội nghị tuyên truyền để ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài   - 21/04/2018
    Lễ phát động và ra mắt mô hình “tổ phụ nữ giữ gìn vệ sinh môi trường” tại ấp Hải Sơn   - 21/04/2018
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa: Giao ban công tác tuyên giáo quý I/2018   - 21/04/2018
    Huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức ký cam kết về xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị   - 15/04/2018
    Hội nghị báo cáo viên quý II năm 2018 huyện Xuyên Mộc   - 11/04/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN