Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII - 06:29:00 PM | 28/04/2018
Sáng ngày 24/4, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Chỉ thị, quy định: Chỉ thị 19-CT/TW, Chỉ thị 20-CT/TW, Chỉ thị 21-CT/TW, Chỉ thị 23-CT/TW và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII trên địa bàn tỉnh.

     Sáng ngày 24/4, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các Chỉ thị, quy định: Chỉ thị 19-CT/TW, Chỉ thị 20-CT/TW, Chỉ thị 21-CT/TW, Chỉ thị 23-CT/TW và Quy định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, khóa XII trên địa bàn tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu khai mạc hội nghị

 
     Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng nội dung chính yếu của các Chỉ thị, Quy định trên đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt tện Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân để biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phận công, chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các nội dung chỉ thị, quy định của trung ương và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan đơn vị mình để tổ chức thực hiện; trong đó, cần xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, lộ trình, bảo đảo điều kiện, nguồn lực thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch của cấp mình.
 

Các đại biểu dự hội nghị
 
     Tại hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10-1-2018 về “Tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khơ-me trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-1-2018 về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”. Đồng chí Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 về việc “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt,
triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW và Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
 
     Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã quán triệt, triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-1-2018 về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.
 
     Đây là những văn bản có ý nghĩa quan trọng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; công tác ở vùng đồng bào dân tộc khơ-me; công tác phụ nữ trong tình hình mới; về chất lượng nghiên cúư, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.
 
Đinh Văn An
 

 

  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 23/01/2018
    Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII   - 30/11/2017
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
    Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - 19/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, Tỉnh ủy tại BTG HU Xuyên Mộc   - 09/10/2017
    Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh   - 04/01/2017
    Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   - 03/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN