Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Sinh hoạt tư tương
Bài 1: Quản lý nhân sự và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI gắn với cách mạng công nghiệp 4.0 – kinh nghiệm từ Australia - 10:51:39 AM | 17/04/2018
Tại Australia, công tác nhân sự và những người làm công tác nhân sự rất được đề cao. Nước này xác định chiến lược nhân sự luôn gắn với kế hoạch phát triển của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

 

 

     Tại Australia, công tác nhân sự và những người làm công tác nhân sự rất được đề cao. Nước này xác định chiến lược nhân sự luôn gắn với kế hoạch phát triển của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

     Hiện nay, khi Cách mạng công nghiệp 4.0 trở thành xu thế tất yếu, dù là việc chân tay hay trí óc, rất nhiều nghề nghiệp sẽ dần được thay thế bằng công nghệ mới. Cuộc cách mạng này giúp các nhà lãnh đạo, quản lý tiếp cận được nhiều thông tin, kiến thức đa chiều, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tăng hiệu suất làm việc lên 30% trong vòng 5-10 năm tới, góp phần quan trọng giúp tinh giản biên chế khu vực công. 
     Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo sẽ không thể thay thế con người mà chỉ hỗ trợ họ làm việc năng suất, hiệu quả hơn, đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Đối với khu vực công, việc thu hút, giữ chân và quản trị nhân sự không chỉ phụ thuộc vào tiền lương mà còn phụ thuộc vào khả năng tạo động lực cho công chức cống hiến và phát triển chức nghiệp….
     Chuyên mục sinh hoạt tư tưởng sẽ đăng tải các bài viết về kinh nghiệm của Australia trong quản lí nhân sự và phát triển nguồn nhân lực hiện nay.
 
Bài 1: Phương thức lãnh đạo, quản lý
     Hiện có 04 cách tiếp cận về phương thức lãnh đạo, quản lý:
     - Cách tiếp cận hệ thống: Tập trung nhiều vào ảnh hưởng, kết quả của lãnh đạo, quản lý; người lãnh đạo, quản lý chỉ quan tâm và tập trung vào kết quả cuối cùng mà không quá chú trọng đến các bước thực hiện. Cách tiếp cận này quan tâm đến yếu tố mà các nhà lãnh đạo cần phải có, đặc điểm của tổ chức, môi trường làm việc, yếu tố xung quanh của tổ chức đó.
     - Cách tiếp cận hành vi: Nhà lãnh đạo, quản lý thường sử dụng các yếu tố tâm lý, chú trọng tương tác hằng ngày với các nhân viên của họ. Họ sẽ nghiên cứu các hành vi, tiến hành khảo sát... để phân tích, đồng thời căn cứ vào sự thay đổi của môi trường làm việc sẽ đưa ra các phương pháp lãnh đạo, quản lý cho phù hợp.
     - Cách tiếp cận chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo: Trong đó, không chỉ chia sẻ những kinh nghiệm dẫn đến thành công mà cần chia sẻ cả những thất bại, rút ra bài học để những người đi sau phát huy được các ưu điểm, tránh được thất bại. Vì vậy, cách tiếp cận này đòi hỏi phải có sự cởi mở, sẻ chia. Trong công sở, cần có không gian sinh hoạt chung để lãnh đạo và nhân viên tương tác thường xuyên, cởi mở, thẳng thắn với nhau.
     - Cách tiếp cận mang tính cải cách: Yếu tố dân chủ đóng vai trò quan trọng, theo đó nhà lãnh đạo, quản lý khi đưa ra một quyết định phải có cả lý do, cơ sở để tránh hiểu quyết định đó là áp đặt. Nhà lãnh đạo, quản lý cần tham vấn, thương lượng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.      Như vậy cơ quan, tổ chức mới có thể triển khai thực hiện có hiệu quả.
     Đồng thời, cần đặc biệt lưu ý, nhà lãnh đạo, quản lý cần phát huy hết thẩm quyền, trách nhiệm trong khuôn khổ pháp luật để tạo ra “giá trị công”; trong đó, yếu tố “sáng tạo” được đặt lên hàng đầu, theo cách suy nghĩ, tư duy của khu vực tư; chú trọng làm việc nhóm, phải luôn có suy nghĩ phản biện về những quyết định của mình, luôn nhìn nhận, đánh giá lại mình.
 
Đón đọc bài 2 về kinh nghiệm tuyển dụng, đánh giá, giữ chân, quy hoạch cán bộ!
 
  Các bài viết mới hơn
    Hội thảo "Truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"   - 20/03/2020
    Thật tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh   - 18/10/2019
    Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh   - 10/04/2019
    Tự phê bình, phê bình, sửa chữa   - 28/12/2018
    Phải xem trọng ý kiến của quần chúng   - 13/12/2018
    Phải tẩy sạch bệnh quan liêu   - 14/11/2018
    Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan   - 24/10/2018
    Phải chữa cái bệnh cấp bậc   - 10/10/2018
    Bình tĩnh - cẩn trọng, phân định đúng – sai   - 31/07/2018
    Những điều người dân cần biết về giao khoán đất rừng Xuyên Mộc.   - 31/07/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Phê bình và sửa chữa   - 05/10/2017
    Tư tưởng Hồ Chí Minh về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách   - 27/09/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN