Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Vấn đề quan tâm
Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 - 08:55:46 AM | 16/04/2018
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức Giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai phương hướng công tác quý II, năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

     Trong quý I năm 2018 công tác tuyên giao từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo đạt kết quả tích cực. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng: Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; Chỉ thị 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 27/12/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh. Tham mưu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức học tập chuyên đề năm 2018; xây dựng Kế hoạch tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng như kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Mậu Tuất và kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2018; tuyên truyền kết quả APEC Việt Nam 2017; kỷ niệm 170 năm ra đời Tuyên ngôn Đảng Cộng sản; công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc. Tham mưu Tỉnh ủy Kế hoạch thực hiện Kết luận 23-KL/TW, ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; dự thảo Kế hoạch nâng cao chất lượng toàn diện hệ thống xuất bản... Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết tuyên truyền biển, đảo với Lữ đoàn 171 Hải và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; ký kết phối hợp công tác năm 2018 với Công an tỉnh.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Xinh - UV.BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ quý II/2018

 

     Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được mà Ban Tuyên giáo các cấp đạt được trong quý I; chỉ rõ một số hạn chế, định hướng tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018: Tích cực triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong đó đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với biểu dương, khen thưởng gương điển hình và trao giải đợt 01 Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2016-2018; tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2018); 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm và tổ chức điều tra dư luận xã hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phối hợp tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018 - 2023)...

 

Bài, ảnh: Lê Phương - Quang Tấn
 
  Theo dòng sự kiện
  Các bài viết cũ hơn
    Đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng   - 19/01/2018
    Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018   - 26/12/2017
    Giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017   - 07/10/2017
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 06 tháng đầu năm 2017   - 19/07/2017
    Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI: Thông qua 22 Nghị quyết quan trọng   - 14/07/2017
    Đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình thi đua   - 28/06/2017
    Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 các tỉnh Đông Nam bộ   - 28/06/2017
    Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017: Gặt hái nhiều thành công   - 29/05/2017
    Quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017   - 18/04/2017
    Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   - 17/04/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN