Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định? - 03:15:50 PM | 13/04/2018

 

Câu hỏi: Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định? Chi bộ sinh hoạt tạm thời hay chi bộ sinh hoạt chính thức ra nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức?

Trả lời: Điểm 6 (6.3.2 c) Quy định số 29-QĐ/TW Trung ương quy định: “Đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời không tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt tạm thời mà tính vào đảng số của đảng bộ nơi sinh hoạt chính thức”.

 

Theo quy định nêu trên thì việc xét, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị thuộc trách nhiệm của chi bộ và các cấp ủy có thẩm quyền nơi đảng viên sinh hoạt chính thức.(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng) 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhậnHỎI ĐÁP
THƯ VIỆN