Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
Đảng viên sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Vậy phải thực hiện như thể nào? - 04:09:39 PM | 02/04/2018

 

Câu hỏi: Ở chi bộ đang sinh hoạt, có đảng viên dự bị sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Từ thời điểm dự bị đến nay đã được 6 năm vậy phải thực hiện như thể nào cho đúng quy định (lỗi không phải từ phía đảng viên).

Trả lời: Điểm 4 (4.2 b) Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương quy định: “a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên.

b) Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị”.

Trường hợp nêu trên đã vi phạm Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016, lỗi chủ yếu thuộc về chi bộ và các cấp ủy có liên qụan. Vì vậy, chi bộ và các cấp ủy có thẩm quyền phải làm thủ tục chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên; thời gian công nhận đảng viên chính thức được tính từ ngày hết hạn dự bị. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm trên.

 

(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)

Ý kiến phản hồi
đảng viên   07:20:28 AM | 17/04/2019

 mình muôn hỏi nếu 1 người đã được công nhân là Đẳng viên chính thức đã có thẻ Đảng viên 

Ngày vào Đảng dự bị là ngày 01/09/2016

Ngày vào đẳng chính thức là ngày  01/09/2017

vậy nếu tính thời gian vào Đảng thì tính theo ngày nào(ngày chính thức hay ngày dự bị)

xin cảm ơn!

Người gửi : nguyễn thị minh đức  - ducconuong123@gmail.com  )
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Theo dòng sự kiệnHỎI ĐÁP
THƯ VIỆN