Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Hỏi đáp
Đảng viên sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Vậy phải thực hiện như thể nào? - 04:09:39 PM | 02/04/2018

 

Câu hỏi: Ở chi bộ đang sinh hoạt, có đảng viên dự bị sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Từ thời điểm dự bị đến nay đã được 6 năm vậy phải thực hiện như thể nào cho đúng quy định (lỗi không phải từ phía đảng viên).

Trả lời: Điểm 4 (4.2 b) Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương quy định: “a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên.

b) Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị”.

Trường hợp nêu trên đã vi phạm Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016, lỗi chủ yếu thuộc về chi bộ và các cấp ủy có liên qụan. Vì vậy, chi bộ và các cấp ủy có thẩm quyền phải làm thủ tục chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên; thời gian công nhận đảng viên chính thức được tính từ ngày hết hạn dự bị. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm trên.

 

(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)

Ý kiến phản hồi
đảng viên   07:20:28 AM | 17/04/2019

 mình muôn hỏi nếu 1 người đã được công nhân là Đẳng viên chính thức đã có thẻ Đảng viên 

Ngày vào Đảng dự bị là ngày 01/09/2016

Ngày vào đẳng chính thức là ngày  01/09/2017

vậy nếu tính thời gian vào Đảng thì tính theo ngày nào(ngày chính thức hay ngày dự bị)

xin cảm ơn!

Người gửi : nguyễn thị minh đức  - ducconuong123@gmail.com  )
trả lời bạn ở trên   11:00:52 AM | 24/06/2019

Tuổi đảng tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định nhé

Người gửi : đảng viên  - vuvankinhthe86@gmail.com  )
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chưa?   - 02/04/2018
    Câu hỏi: Việc sinh hoạt đảng thường kỳ của đảng viên sinh hoạt tạm thời được hiểu như thế nào?   - 05/03/2018
    Câu hỏi: Trong hội nghị chi bộ thường kỳ, trường hợp đảng viên nghỉ phép, đi công tác, vắng mặt do làm nhiệm vụ, có 2 ý kiến về cách tính biếu quyết:   - 05/03/2018
    Hỏi: Quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ, chỉ bộ cơ sở?   - 26/01/2018
    Xin hỏi về việc bình xét thi đua? Và được quy định tại văn bản nào?   - 04/01/2018
    Đảng viên do sức khoẻ yếu đã miễn công tác, sinh hoạt đảng có được bầu vào Ban Chỉ ủy khóa mới không.   - 04/12/2017
    Xin cho biết quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới   - 04/12/2017
    Việc trang trí đại hội cơ bản là thống nhất theo hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên. Nhưng riêng về tiêu đề đại hội còn có nhiều ý kiến khác nhau.   - 30/10/2017
    Việc bầu cử bí thư là thẩm quyền của đại hội. Bầu 1 hay 2 lần đều do đại hội quyết định. Hiện nay theo Quy chế bầu cử trong Đảng không quy định trường hợp bầu trượt lần đầu thì không được giới thiệu để bầu lần 2   - 30/10/2017
    Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy gồm những cơ quan nào?   - 16/09/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN