Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chưa? - 03:56:25 PM | 02/04/2018

 

Câu hỏi 1: Đảng viên dự bị Nguyễn Thị A sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại phường B, TP. C. Sau khi tốt nghiệp đại học, tháng 9/2013 quần chúng Nguyễn Thị A đến công tác tại một công ty hoạt động trên địa bàn huyện B, tinh Z và được vào Đảng tại công ty này.

Căn cứ Quyết định của Huyện ủy B, ngày 18/02/2016 Chi bộ Công ty đã tổ chức lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Thị A vào Đảng. Đang trong thời gian dự bị thì đến tháng 9/2016, đồng chí Nguyễn Thị A chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

Trên cơ sở đề nghị nhận và giới thiệu sinh hoạt đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy B, Thành ủy TP. C chuyển sinh hoạt đồng chí Nguyễn Thị A về Đảng bộ phường B. Sau khi chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ, ngày 01/10/ 2016 đồng chí Nguyễn Thị A có đơn xin miễn sinh hoạt đảng và được cá nhận đồng chí Bí thư Chi bộ đồng ý. Song nội dung này chưa được báo cáo với ban chi ủy và chi bộ để xem xét biểu quyết thông qua theo quy định.

Tháng 3/2017, khi xét chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị A sau thời gian dự bị 12 tháng theo quy định, đồng chí Nguyễn Thị A không có mặt nên chi bộ đã dừng lại và thông báo để mời về. Tháng 4/2017, chi bộ xét chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị A, tuy nhiên có 1 đảng viên có ý kiến không nhất trí do đồng chí Nguyễn Thị A không sinh hoạt ngày nào tại chi bộ, đóng đảng phí đều nhưng chưa đúng mức theo quy định.

Chi bộ đã báo cáo lên Đảng ủy xin ý kiến chỉ đạo, Đảng ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường về dự và chỉ đạo trực tiếp. Qua xem xét, nhận thấy đồng chí Nguyễn Thị A có đơn xin miễn sinh hoạt do đi làm kinh tế xa và đã được đồng chí Bí thư Chi bộ đồng ý, tuy nhiên đồng chí Bí thư Chi bộ không thông qua chi bộ nên đảng viên không nắm được. Đảng ủy phường đã yêu cầu đồng chí Bí thư Chi bộ kiểm điểm, nhận khuyết điểm trước chi bộ và đã được chi bộ nhất trí với việc kiểm điểm của Bí thư Chi bộ, thực hiện truy thu sổ tiền đảng phí chênh lệch theo mức quy định và tiến hành biểu quyết xem xét chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị A.

Tại cuộc họp có 24/25 đảng viên có mặt biểu quyết nhất trí đề nghị chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị A (chi bộ có 44 đảng viên, trong đó có 11 miễn sinh hoạt). Có một ý kiến không nhất trí với lý do:

Đảng viên trong thời kỳ dự bị đang cần chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ để trở thành đảng viên chính thức nên việc xin miễn sinh hoạt đảng trong thời gian này là không bảo đảm theo quy định. Bên cạnh việc không tham gia sinh hoạt đảng, khi chi bộ xét chuyển đảng chính thức, đảng viên dự bị cũng vắng mặt.

Việc ban chi ủy nhận đơn xin miễn sinh hoạt đảng của đảng viên song không báo cáo với chi bộ để xem xét thống nhất là sai nguyên tắc. Việc thu, đóng đảng phí đối với đồng chí Nguyễn Thị A là chưa đúng với hướng dẫn về chế độ đảng phí.

Hiện nay đang có đơn của đảng viên ở chi bộ khác đề nghị Đảng ủy phường B không chuyển chính thức cho đảng viên Nguyễn Thị A, yêu cầu phải xóa tên.

Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Việc đảng viên Nguyễn Thị A do làm ăn xa đã làm đơn xin miễn sinh hoạt đảng và được Bí thư Chi bộ đồng ý nên đảng viên A không có vi phạm. Việc đồng chí Bí thư Chi bộ không báo cáo chi ủy, chi bộ là sai; lỗi thuộc về đồng chí Bí thư Chi bộ; việc đó đã được Đảng ủy phường chỉ đạo chi bộ kiểm điểm. Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên A khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Các cấp ủy có thẩm quyền cần khẩn trương xét, chuyển đảng chính thức cho đảng viên A theo quy định.

Việc có đảng viên làm đơn đề nghị Đảng ủy phường B không xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên A là chưa nghiên cứu kỹ hoặc hiểu chưa đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

 (Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhậnHỎI ĐÁP
THƯ VIỆN