Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Hỏi đáp
Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chưa? - 03:56:25 PM | 02/04/2018

 

Câu hỏi 1: Đảng viên dự bị Nguyễn Thị A sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú tại phường B, TP. C. Sau khi tốt nghiệp đại học, tháng 9/2013 quần chúng Nguyễn Thị A đến công tác tại một công ty hoạt động trên địa bàn huyện B, tinh Z và được vào Đảng tại công ty này.

Căn cứ Quyết định của Huyện ủy B, ngày 18/02/2016 Chi bộ Công ty đã tổ chức lễ kết nạp quần chúng Nguyễn Thị A vào Đảng. Đang trong thời gian dự bị thì đến tháng 9/2016, đồng chí Nguyễn Thị A chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

Trên cơ sở đề nghị nhận và giới thiệu sinh hoạt đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy B, Thành ủy TP. C chuyển sinh hoạt đồng chí Nguyễn Thị A về Đảng bộ phường B. Sau khi chuyển sinh hoạt đảng về chi bộ, ngày 01/10/ 2016 đồng chí Nguyễn Thị A có đơn xin miễn sinh hoạt đảng và được cá nhận đồng chí Bí thư Chi bộ đồng ý. Song nội dung này chưa được báo cáo với ban chi ủy và chi bộ để xem xét biểu quyết thông qua theo quy định.

Tháng 3/2017, khi xét chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị A sau thời gian dự bị 12 tháng theo quy định, đồng chí Nguyễn Thị A không có mặt nên chi bộ đã dừng lại và thông báo để mời về. Tháng 4/2017, chi bộ xét chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị A, tuy nhiên có 1 đảng viên có ý kiến không nhất trí do đồng chí Nguyễn Thị A không sinh hoạt ngày nào tại chi bộ, đóng đảng phí đều nhưng chưa đúng mức theo quy định.

Chi bộ đã báo cáo lên Đảng ủy xin ý kiến chỉ đạo, Đảng ủy đã phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường về dự và chỉ đạo trực tiếp. Qua xem xét, nhận thấy đồng chí Nguyễn Thị A có đơn xin miễn sinh hoạt do đi làm kinh tế xa và đã được đồng chí Bí thư Chi bộ đồng ý, tuy nhiên đồng chí Bí thư Chi bộ không thông qua chi bộ nên đảng viên không nắm được. Đảng ủy phường đã yêu cầu đồng chí Bí thư Chi bộ kiểm điểm, nhận khuyết điểm trước chi bộ và đã được chi bộ nhất trí với việc kiểm điểm của Bí thư Chi bộ, thực hiện truy thu sổ tiền đảng phí chênh lệch theo mức quy định và tiến hành biểu quyết xem xét chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị A.

Tại cuộc họp có 24/25 đảng viên có mặt biểu quyết nhất trí đề nghị chuyển đảng chính thức cho đồng chí Nguyễn Thị A (chi bộ có 44 đảng viên, trong đó có 11 miễn sinh hoạt). Có một ý kiến không nhất trí với lý do:

Đảng viên trong thời kỳ dự bị đang cần chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ để trở thành đảng viên chính thức nên việc xin miễn sinh hoạt đảng trong thời gian này là không bảo đảm theo quy định. Bên cạnh việc không tham gia sinh hoạt đảng, khi chi bộ xét chuyển đảng chính thức, đảng viên dự bị cũng vắng mặt.

Việc ban chi ủy nhận đơn xin miễn sinh hoạt đảng của đảng viên song không báo cáo với chi bộ để xem xét thống nhất là sai nguyên tắc. Việc thu, đóng đảng phí đối với đồng chí Nguyễn Thị A là chưa đúng với hướng dẫn về chế độ đảng phí.

Hiện nay đang có đơn của đảng viên ở chi bộ khác đề nghị Đảng ủy phường B không chuyển chính thức cho đảng viên Nguyễn Thị A, yêu cầu phải xóa tên.

Trong trường hợp này phải xử lý như thế nào?

Trả lời: Việc đảng viên Nguyễn Thị A do làm ăn xa đã làm đơn xin miễn sinh hoạt đảng và được Bí thư Chi bộ đồng ý nên đảng viên A không có vi phạm. Việc đồng chí Bí thư Chi bộ không báo cáo chi ủy, chi bộ là sai; lỗi thuộc về đồng chí Bí thư Chi bộ; việc đó đã được Đảng ủy phường chỉ đạo chi bộ kiểm điểm. Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên A khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương. Các cấp ủy có thẩm quyền cần khẩn trương xét, chuyển đảng chính thức cho đảng viên A theo quy định.

Việc có đảng viên làm đơn đề nghị Đảng ủy phường B không xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên A là chưa nghiên cứu kỹ hoặc hiểu chưa đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

 (Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)

Ý kiến phản hồi
trả lời bạn ở trên   11:04:53 AM | 24/06/2019

 Đảng viên dự bị mà cho miễn công tác và sinh hoạt đảng là sai với quy định phải thử thách 12 tháng rồi. Trường hợp trên đảng viên đó không được chi bộ phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi giúp đỡ thì làm sao nhận xét được, thủ tục có làm cũng hợp thức hóa như vậy lại càng sai. Trả lời như vậy không chính xác

Người gửi : đảng viên  - vuvankinhthe86@gmail.com  )
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Đảng viên A sinh ngày 04/01/1994, vào Đảng ngày 05/6/2016 hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ B, Đảng bộ C.   - 17/05/2018
    Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng vào Đảng. Việc xem xét kết nạp thuộc trách nhiệm của Chi bộ nơi công tác hay ở nơi cư trú.   - 13/04/2018
    Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định?   - 13/04/2018
    Đảng viên sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Vậy phải thực hiện như thể nào?   - 02/04/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Câu hỏi: Việc sinh hoạt đảng thường kỳ của đảng viên sinh hoạt tạm thời được hiểu như thế nào?   - 05/03/2018
    Câu hỏi: Trong hội nghị chi bộ thường kỳ, trường hợp đảng viên nghỉ phép, đi công tác, vắng mặt do làm nhiệm vụ, có 2 ý kiến về cách tính biếu quyết:   - 05/03/2018
    Hỏi: Quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ, chỉ bộ cơ sở?   - 26/01/2018
    Xin hỏi về việc bình xét thi đua? Và được quy định tại văn bản nào?   - 04/01/2018
    Đảng viên do sức khoẻ yếu đã miễn công tác, sinh hoạt đảng có được bầu vào Ban Chỉ ủy khóa mới không.   - 04/12/2017
    Xin cho biết quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới   - 04/12/2017
    Việc trang trí đại hội cơ bản là thống nhất theo hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên. Nhưng riêng về tiêu đề đại hội còn có nhiều ý kiến khác nhau.   - 30/10/2017
    Việc bầu cử bí thư là thẩm quyền của đại hội. Bầu 1 hay 2 lần đều do đại hội quyết định. Hiện nay theo Quy chế bầu cử trong Đảng không quy định trường hợp bầu trượt lần đầu thì không được giới thiệu để bầu lần 2   - 30/10/2017
    Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy gồm những cơ quan nào?   - 16/09/2017
    Việc bổ sung chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ còn thiếu do điều động công tác hoặc nghỉ hưu thực hiện theo quytrình thế nào?   - 16/09/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN