Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Đảng bộ và nhân dân thị trấn Long Hải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề 2018 - 09:24:25 AM | 13/03/2018
Đảng bộ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền hiện nay có 28 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên có 420 Đảng viên. Trong đó: có 13 chi bộ khu phố, 11 chi bộ khối trường học, 03 chi bộ khối cơ quan và 01 chi bộ Doanh nghiệp; Đây cũng là năm thứ hai Đảng bộ và nhân dân thị trấn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

     Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/HU, ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 


Đồng chí Trần Quốc Thái - Bí thư Đảng ủy thị trấn Long Hải đang triển khai chuyên đề năm 2018

 

     Đảng ủy thị trấn Long Hải đã xây dựng Kế hoạch số 85-KH/ĐU, ngày 26/02/2018 tổ chức hội nghị học tập, triển khai, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”cho tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn và Ban Chấp hành các hội đoàn, các khu phố trên địa bàn thị trấn. 

 

     Các đồng chí đảng viên tham gia học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 lần này có 264/277 đạt 95,30% (Riêng 133 đảng viên khối trường học và 10 đồng chí cán bộ chủ chốt đã học tại Huyện). Các đồng chí trong Ban chấp hành các đoàn thể, các đồng chí cán bộ của 13 khu phố, các đồng chí trưởng phó các tổ chức xã hội trên địa bàn thị trấn (không phải là đảng viên) tổng số người tham dự là 102/105 đồng chí đạt 97,14%. 

 


Các đồng chí đảng viên tham gia học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018

 

 

     Trong năm 2017 với chuyên đề về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối cán bộ, đảng viên làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, chuyển biến tích cực trong tư tưởng hành động và sức lan tỏa đến nhân dân hưởng ứng đồng tình. Qua triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy và các kế hoạch của địa phương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của thị trấn nhận thức rõ hơn, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chi bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội của thị trấn đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện trong cơ quan, đơn vị mình. Từ đó đã xuất hiện các mô hình, cách làm hay, gương điển hình như: Mô hình: Chào cờ đầu tuần (mỗi tuần một câu chuyện về “học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) của Đảng ủy thị trấn; Mô hình: Treo ảnh Bác Hồ (Mỗi hội viên đều treo ảnh Bác nơi trang trọng trong nhà ở) của Hội Cựu chiến binh thị trấn; Mô hình: “Vận động tiết kiệm phế liệu vì phụ nữ và trẻ em nghèo có địa chỉ” của Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Long Hải; Mô hình: “Hiến máu để cứu người” của chi bộ khu phố Hải Lộc; Mô hình: “Tiết kiệm làm theo Bác” của chi hội phụ nữ khu phố Hải Hòa; Mô hình: “Tiếp sức đến trường” của chi bộ trường tiểu học Lê Lợi; Mô hình: “Ngày lao động xanh” của chi bộ trường THCS Nguyễn Công Trứ; Gương điển hình: “Người cán bộ tận tâm với công việc” của đồng chí Nguyễn Thị Hải Én- Chi bộ Hải Hòa; Gương điển hình: “Tình nguyện tham gia hiến máu” của đồng chí Nguyễn Thị Thuận - Chi bộ khu phố Hải Điền; Gương điển hình: “Sáng tạo trong công tác giảng dạy” của đồng chí Nguyễn Minh Trường - Chi bộ trường THCS Phạm Hồng Thái; Cách làm hay: “Nuôi heo đất tình thương” của đồng chí Trần Thị Chung - Chi bộ khu phố Hải Hà 1; Cách làm hay: “Đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý” của đồng chí Nguyễn Thị Trúc Hà - Chi bộ trường tiểu học Lê Lợi. Ngoài ra còn nhiều mô hình, cách làm hay, gương điển hình của các đơn vị đang xem xét biển dương trong thời gian tới.

 

     Để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, đặc biệt là các chuyên đề hàng năm, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Long Hải quyết tâm ra sức thi đua, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội- Quốc phòng an ninh, công tác xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

BTG Huyện ủy Long Điền
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 09/03/2018
    Thành ủy Bà Rịa tổ chức phổ biến, quán triệt Chuyên đề năm 2018   - 05/02/2018
    Quan tâm chăm lo tết cho các gia đình khó khăn   - 05/02/2018
    Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Phước Hưng, huyện Long Điền ra mắt mô hình “Túi gạo nghĩa tình”   - 02/02/2018
    Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương   - 22/01/2018
    Thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên   - 18/01/2018
    Thành ủy Bà Rịa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng   - 16/01/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII)   - 03/01/2018
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018   - 02/01/2018
    Huyện Long Điền tổng kết công tác tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện năm 2017   - 02/01/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN