Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị - 02:17:08 PM | 09/03/2018
Từ ngày 01/3/2018-03/3/2018, Huyện ủy Long Điền đã tổ chức 04 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 cho tất cả đảng viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đội ngũ giáo viên của các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các ban, ngành, đoàn thể huyện.

     Nội dung thực hiện theo kế hoạch 133-KH/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 


Toàn cảnh học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018
 
     Sau hội nghị, căn cứ chuyên đề của toàn khoá, chuyên đề năm 2018 và tuỳ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, cấp uỷ, tổ chức đảng cơ sở trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch làm theo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả năm 2018. Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ. Tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo kế hoạch của Trung ương, tỉnh, huyện và cấp uỷ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, từng cán bộ, đảng viên sẽ chủ động xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng tại Công văn số 1022-CV/HU, ngày 04/8/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy làm cơ sở đánh giá, phân loại cuối năm. 
 
Tin, ảnh: BTG Huyện ủy Long Điền
 

 

  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Thành ủy Bà Rịa tổ chức phổ biến, quán triệt Chuyên đề năm 2018   - 05/02/2018
    Quan tâm chăm lo tết cho các gia đình khó khăn   - 05/02/2018
    Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Phước Hưng, huyện Long Điền ra mắt mô hình “Túi gạo nghĩa tình”   - 02/02/2018
    Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương   - 22/01/2018
    Thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên   - 18/01/2018
    Thành ủy Bà Rịa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng   - 16/01/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII)   - 03/01/2018
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018   - 02/01/2018
    Huyện Long Điền tổng kết công tác tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện năm 2017   - 02/01/2018
    Huyện Xuyên Mộc - Hội nghị báo cáo viên quý IV năm 2017.   - 14/12/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN