Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019 - 02:06:51 PM | 03/12/2019
Vùa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức lễ bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019 cho 36 đ/c học viên.

 

     Qua 04 tháng tổ chức triển khai, lớp học đã thực hiện và hoàn thành đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch học tập theo đúng Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chương trình đào tạo Sơ cấp lý luận chính trị gồm 03 kỳ học với những nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng HCM; lịch sử và đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, có tổng thời lượng là 295 tiết. Trong quá trình học tập, các học viên được trang bị và giới thiệu đầy đủ các nội dung của chương trình học. Các học viên đã hoàn thành số lượng 06 bài kiểm tra, 03 bài thi kết thúc môn và 01 bài thi tốt nghiệp.

 


     Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho các học viên giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác, gắn lý thuyết với thực tiễn, củng cố, bổ sung kiến thức đã được học trên lớp, góp phần nâng cao chất lượng học tập; Ban Tổ chức lớp học đã tổ chức chương trình học tập thực tế tại khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.


     Đánh giá kết quả toàn khóa học, tất cả các học viên có điểm bình quân cuối khóa từ 5,7 điểm trở lên; Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa đã ban hành Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho 36 đ/c học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV). Đồng thời, khen thưởng cho 05 đ/c học viên có thành tích cao trong học tập và tích cực tham gia các phong trào hoạt động của lớp.


Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa 
 

  Các bài viết mới hơn
    Hội đồng đội huyện Long Điền khởi công xây dựng ngôi nhà "khăn quàng đỏ"   - 03/07/2020
    Xuyên Mộc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng Đảng   - 03/07/2020
    Xuyên Mộc phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo   - 28/06/2020
    Huyện Long Điền: Mừng thọ 318 người cao tuổi ở xã Tam Phước và xã Phước Hưng   - 28/06/2020
    Huyện Long Điền: Mừng thọ 318 người cao tuổi ở xã Tam Phước và xã Phước Hưng   - 28/06/2020
    Phối hợp tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh trên địa bàn huyện Long Điền   - 28/06/2020
    Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020   - 27/06/2020
    Khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” năm 2020 tại xã Tam Phước, huyện Long Điền   - 27/06/2020
    Huyện Long Điền khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác hội Nông dân cơ sở năm 2020   - 27/06/2020
    Huyện Đất Đỏ: Hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh ủy   - 16/06/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
    Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng   - 13/10/2019
    Lớp chuyên đề “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”   - 13/10/2019
    Châu Đức khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Huyện Long Điền tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Hội nghị quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương   - 13/10/2019
    Ngày hội việc làm   - 13/10/2019
    Huyện Châu Đức: Tổ chức kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam   - 13/10/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN