Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Biển đảo; phân giới cắm mốc
Tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018 - 04:36:13 PM | 05/02/2018
Vừa qua, Lữ đoàn 171 Hải quân (vùng 2 Hải quân) phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018. Đại tá Nguyễn Trọng Ái - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 171 Hải quânvà đồng chí Trần Văn Thông, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Văn Thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đại tá
Nguyễn Trọng Ái Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 171 Hải quân ký kết phối hợp


     Thay mặt Lữ đoàn 171 Hải quân, Thượng tá Bùi Văn Bền - Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn, báo cáo một số kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 như: kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên, quần chúng về diễn biến trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề Biển Đông; củng cố lòng tin vào thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; nhận diện và đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề biển, đảo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Đồng thời, qua hoạt động tuyên truyền biển, đảo đã động viên được nguồn lực, tăng cường cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc... Trong năm đã tổ chức 19 buổi tuyên truyền với khoảng 5.700 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự; tổ chức 03 buổi nói chuyện biển, đảo phối hợp tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Hải quân với các trường học trên địa bàn cho hàng ngàn lượt học sinh; phối hợp với các địa phương kết nghĩa và các đoàn thể địa phương tổ chức được 20 buổi giao lưu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và tuyên truyền biển, đảo với tổng số hơn 1.350 lượt người tham gia...


     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thông - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh, năm 2018, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, cán bộ đoàn, hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, tuyên truyền biển, đảo cần gắn chặt việc tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"…

 
Vũ Đức
  Các bài viết mới hơn
    Phát động chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”   - 04/06/2019
    Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2018   - 30/01/2019
    Sơ kết chương trình phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biển, đảo năm 2018   - 05/09/2018
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2018   - 23/03/2018
    Đồng chí Võ Văn Thưởng, UV BCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thăm và chúc tết Bộ tư lệnh vùng 2 Hải quân   - 09/02/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018   - 28/12/2017
    Triển khai toàn diện công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo   - 29/11/2017
    Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Lữ đoàn 171- Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu   - 27/09/2017
    Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo gắn với ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân   - 15/06/2017
    Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin về biển, đảo gắn với ngư nghiệp, ngư trường, ngư dân   - 12/06/2017
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển, đảo   - 26/04/2017
    Nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong người dân   - 22/12/2016HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN