Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị - 09:48:16 PM | 23/01/2018
Sáng ngày 13/01/2018 Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến huyện, thành phố, cán bộ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, trưởng ban Tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, huyện ủy, báo cáo viên từ tỉnh đến huyện.

     Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Trần Đình Khoa ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Xinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
phát biểu khai mạc hội nghị.

 

     Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh việc học tập và làm theo phong cách, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên đặc biệt là người đứng đầu. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

     Tại hội nghị, thạc sĩ Hà Trung Thành, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo và công tác sinh viên, học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề năm 2018 về “ xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các nội dung chính: Một số vấn đề khai quát về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác, xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách khoa học và phong cách nêu gương. 

 

     Sau Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy viết bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
 
Thanh Huyền
Phòng Thông tin – Tuyên truyền và Dư luận xã hội
 
 
  Các bài viết cũ hơn
    Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII   - 30/11/2017
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
    Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - 19/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, Tỉnh ủy tại BTG HU Xuyên Mộc   - 09/10/2017
    Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh   - 04/01/2017
    Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   - 03/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN