Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương - 04:32:04 PM | 22/01/2018
Ngày 05/01/2018, Huyện ủy Đất Đỏ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; giám sát kê khai tài sản…., cho 118 cán bộ chủ chốt cấp huyện.

     Sau Hội nghị trực tuyến, Huyện ủy đã tổ chức 05 hội nghị để triển khai, quán triệt các nội dung trên cho các đồng chí cán bộ hưu trí, cán bộ các xã, thị trấn, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn huyện với trên 2.300 đảng viên tham dự. Tại Hội nghị các báo cáo viên trình bày những nội dung cốt lõi, những điểm mới và  nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013; quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để nhân dân biết, tích cực tham gia góp ý và giám sát đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; các giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, 19 điều đảng viên không được làm, trách nhiệm thực thi công vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc công khai, minh bạch thông tin, phân công trách nhiệm, quy định rõ nội dung, hình thức, phạm vi, thời gian, địa điểm công khai để nhân dân dễ biết, dễ hiễu, dễ giám sát. Đây là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện sâu rộng, thường xuyên, kiên trì, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; phát huy vai trò từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, cầu thị lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân trong việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tăng cường các biện pháp chống lợi dụng dân chủ để gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước;

 


Đồng chí Hồ Văn Lợi - UVBCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc tại hội nghị

 

Với các điểm mới nêu trên, Quy định 105 sẽ tạo khuôn khổ, chặt chẽ hơn, rạch ròi hơn trong phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Quy định 102 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm có tính giáo dục, phòng ngừa, nhắc nhở cán bộ đảng viên thực hiện đúng. Đây là quy định hết sức cần thiết, làm căn cứ xử lý đảng viên vi phạm và cần phải thông tin rộng rãi để cán bộ đảng viên và nhân dân biết cùng giám sát. Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên, thể hiện tinh thần nêu gương của cán bộ chủ chốt, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện nghiêm, trung thực, trong công tác kê khai và kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, chặt chẽ, thường xuyên, để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát; Nhằm thực hiện có hiệu quả công việc khó, phức tạp, nhạy cảm này, cần sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị, sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với cán bộ và công tác cán bộ, nhất là trong việc kê khai tài sản trong cán bộ, đảng viên.

 

     Trên cơ sở kết quả Hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động...; phân công, chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa các quy định, quyết định của cấp trên phù hợp với yêu cầu chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện của cấp dưới để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục sai sót, bảo đảm thực hiện có hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, Huyện ủy; rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt các quy định tại địa phương, đơn vị mình./.

 

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ, đảng viên   - 18/01/2018
    Thành ủy Bà Rịa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng   - 16/01/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII)   - 03/01/2018
    Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018   - 02/01/2018
    Huyện Long Điền tổng kết công tác tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện năm 2017   - 02/01/2018
    Huyện Xuyên Mộc - Hội nghị báo cáo viên quý IV năm 2017.   - 14/12/2017
    Huyện Long Điền - Hội nghị thông tin thời sự, quý IV năm 2017   - 14/12/2017
    Nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017)   - 11/12/2017
    Trao bằng tốt nghiệp cho 34 học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XIV) năm 2017   - 07/12/2017
    Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW đối với chi bộ, Đảng bộ huyện Đất Đỏ   - 25/10/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN