Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Hỏi đáp
Xin hỏi về việc bình xét thi đua? Và được quy định tại văn bản nào? - 09:14:57 AM | 04/01/2018

 

Câu hỏi : Có đảng viên được chi bộ bình xét là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Sau đó, chi bộ báo cáo lên đảng ủy cấp trên để xem xét, công nhận danh hiệu cho đảng viên. Tuy nhiên, tại hội nghị của BCH Đảng bộ họp bình xét đảng viên trong năm 2016 đã giới thiệu thêm một số đảng viên khác ở trong đảng ủy, có đưa thêm 2 đảng viên của chi bộ tôi (như vậy chi bộ tôi có 5 người được đưa vào danh sách bỏ phiếu, theo quy định là thừa 2 người) và tiến hành bình xét bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với tất cả các trường hợp của các chi bộ bình xét tín nhiệm và các trường hợp được giới thiệu trực tiếp. Sau khi bỏ phiếu, đảng viên của chi bộ tôi có 4 người được công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 2 người không phải do chi bộ tôi nhất trí bỏ phiếu. Xin hỏi việc bình xét của Đảng ủy như vậy có đúng không? Được quy định tại văn bản nào?

Trả lời: Điểm 2 (2.2.3a) Hướng dẫn số 27- HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đảng viên phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành. Nếu đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác thì phải được phân loại cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc được đề nghị đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc trong năm có thành tích xuất sắc được cấp bộ hoặc cấp tỉnh tặng bằng khen.

Số đảng viên được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với chi bộ có dưới 7 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; đảng bộ, chi bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên xuất sắc có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì việc đảng ủy tự ý đưa thêm 2 đảng viên vào danh sách bình xét đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là không đúng với quy định hiện hành của Đảng.

 

(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng số tháng 11/2017)

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Đảng viên A sinh ngày 04/01/1994, vào Đảng ngày 05/6/2016 hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ B, Đảng bộ C.   - 17/05/2018
    Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng vào Đảng. Việc xem xét kết nạp thuộc trách nhiệm của Chi bộ nơi công tác hay ở nơi cư trú.   - 13/04/2018
    Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định?   - 13/04/2018
    Đảng viên sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Vậy phải thực hiện như thể nào?   - 02/04/2018
    Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chưa?   - 02/04/2018
    Câu hỏi: Việc sinh hoạt đảng thường kỳ của đảng viên sinh hoạt tạm thời được hiểu như thế nào?   - 05/03/2018
    Câu hỏi: Trong hội nghị chi bộ thường kỳ, trường hợp đảng viên nghỉ phép, đi công tác, vắng mặt do làm nhiệm vụ, có 2 ý kiến về cách tính biếu quyết:   - 05/03/2018
    Hỏi: Quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ, chỉ bộ cơ sở?   - 26/01/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Đảng viên do sức khoẻ yếu đã miễn công tác, sinh hoạt đảng có được bầu vào Ban Chỉ ủy khóa mới không.   - 04/12/2017
    Xin cho biết quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới   - 04/12/2017
    Việc trang trí đại hội cơ bản là thống nhất theo hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên. Nhưng riêng về tiêu đề đại hội còn có nhiều ý kiến khác nhau.   - 30/10/2017
    Việc bầu cử bí thư là thẩm quyền của đại hội. Bầu 1 hay 2 lần đều do đại hội quyết định. Hiện nay theo Quy chế bầu cử trong Đảng không quy định trường hợp bầu trượt lần đầu thì không được giới thiệu để bầu lần 2   - 30/10/2017
    Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy gồm những cơ quan nào?   - 16/09/2017
    Việc bổ sung chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ còn thiếu do điều động công tác hoặc nghỉ hưu thực hiện theo quytrình thế nào?   - 16/09/2017
    Trường hợp vắng đảng viên khi bầu chi ủy   - 16/09/2017
    Việc chuyển sinh hoạt Đảng cần những thủ tục nào?   - 16/09/2017
    Việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với người vào Đảng khi thay đổi đơn vị công tác hoặc nơi cư trú gồm những thủ tục gì?   - 16/09/2017
    Thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những những nơi thành lập mới, chia tách hoặc sáp nhập như thế nào?   - 16/09/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN