Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018 - 01:52:46 PM | 02/01/2018
Ngày 21/12/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.


Toàn cảnh Hội nghị

 

     Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt phổ biến, quán triệt Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.Thành phố và các phường, xã tổ chức 73 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng các cấp, với kết quả: 99,3% đảng viên và 92,32% hộ nhân dân tham dự; Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương.

 

     Kịp thời kiện toàn và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các báo cáo viên phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.Tổ chức 18 hội nghị báo cáo thời sựnhằm cung cấp thông tin thời sự, kinh nghiệm nắm bắt dư luận xã hội và xử lý điểm nóng ở cơ sở.

 

     Các ngành khoa giáo duy trì các hoạt động, đảm bảo theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng giảng dạy và học, tổ chức 37 lớp bồi dưỡng với 5.474 đ/c tham gia, hoàn thành kế hoạch mở lớp năm 2017.

 

     Tại hội  nghị, đ/c Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tuyên giáo Thành ủy và cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo năm 2017, nổi bật như: có nhiều sáng tạo và mô hình hay trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, sớm đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần cùng Đảng bộ thành phố hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội năm 2017. Bên cạnh đó, đ/c Trần Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn kịp thời và hiệu quả hơn; chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với chuyên đề năm 2018 và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẩn trương hoàn thành công tác triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố./.

 

 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Huyện Long Điền tổng kết công tác tuyên giáo và hoạt động của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện năm 2017   - 02/01/2018
    Huyện Xuyên Mộc - Hội nghị báo cáo viên quý IV năm 2017.   - 14/12/2017
    Huyện Long Điền - Hội nghị thông tin thời sự, quý IV năm 2017   - 14/12/2017
    Nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017)   - 11/12/2017
    Trao bằng tốt nghiệp cho 34 học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XIV) năm 2017   - 07/12/2017
    Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW đối với chi bộ, Đảng bộ huyện Đất Đỏ   - 25/10/2017
    Huyện Châu Đức: Tập huấn Công tác Tuyên giáo năm 2017   - 13/10/2017
    TP.Bà Rịa: Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên mới   - 13/10/2017
    Tổ chức Hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật tại mô hình điểm thực hiện Quyết định 81/2014-QĐTTg của Thủ Tướng Chính Phủ   - 05/10/2017
    Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) và các vấn đề về xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) trên địa bàn   - 05/10/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN