Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Vấn đề quan tâm
Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018 - 09:45:16 AM | 26/12/2017
Sáng ngày 25/12/2017, Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc đã diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh

 
Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc tại Tp. Hồ Chí Minh

 

      - Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định "nhiệm vụ cơ bản của công tác tuyên giáo năm 2018 là phải tiếp tục bám sát thực tế cuộc sống, đổi mới sâu sắc, toàn diện phương thức, nội dung hoạt động, tiếp tục “nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị”". Nhiệm vụ cụ thể là:

      - Phải tiếp tục đổi mới toàn diện, triệt để và tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 và lần thứ 8 phù hợp với từng đối tượng, đúng với quy luật biện chứng của con đường nhận thức, bảo đảm thiết thực, tránh sáo rỗng, lối mòn, xa thực tiễn. Nhất là tuyên truyền quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền và tổ chức tốt việc kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2018. Chú trọng phát huy cao độ vai trò, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ báo cáo viên, hệ thống báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, thiết chế văn hóa… ở các cấp cho việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

 


Quang cảnh hội nghị 

 

      - Bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018, chủ động có kế hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để cung cấp thông tin, cơ sở khoa học giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị các đề án trình Hội nghị Trung ương 7 và Hội nghị Trung ương 8 về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng; hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án sơ kết, tổng kết thực hiện một số nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới giáo dục, xây dựng đội ngũ trí thức, phát triển văn học, nghệ thuật, trình Bộ Chính trị năm 2018.

      - Tăng cường chấn chỉnh hoạt động của báo chí – xuất bản, văn hóa văn nghệ nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ trong định hướng tư tưởng chính trị, định hướng nhân cách, định hướng các giá trị sống phù hợp với định hướng XHCN ở Việt Nam.

      - Chú trọng hơn nữa công tác tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế và an sinh xã hội; kịp thời phát hiện và tham mưu cho Đảng giải quyết, xử lý các vấn đề bất hợp lý trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo, để các chủ trương, chính sách này đáp ứng yêu cầu của cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học, công nghệ hiện đại, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế.

      - Coi trọng công tác điều tra xã hội học, phân tích, đánh giá tình hình tư tưởng, dư luận xã hội các đối tượng bảo đảm khoa học, chính xác, sát thực tế, kịp thời cung cấp thông tin phục vụ cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng.

      - Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị khóa XI và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, khẩn trương rà soát tổ chức bộ máy, bảo đảm khoa học, tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới./.

Đình Linh

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Giao ban công tác tuyên giáo quý III, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2017   - 07/10/2017
    Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BR-VT tổ chức sơ kết công tác tuyên giáo 06 tháng đầu năm 2017   - 19/07/2017
    Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI: Thông qua 22 Nghị quyết quan trọng   - 14/07/2017
    Đưa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở vào chương trình thi đua   - 28/06/2017
    Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017 các tỉnh Đông Nam bộ   - 28/06/2017
    Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017: Gặt hái nhiều thành công   - 29/05/2017
    Quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017   - 18/04/2017
    Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   - 17/04/2017
    Thông tin thời sự quý I cho cán bộ chủ chốt   - 31/03/2017
    Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí giai đoạn 2016-2020   - 28/03/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN