Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Văn bản
   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Hướng dẫn 52 - HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 - 01:33:59 PM | 13/12/2017
Hướng dẫn 52 - HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

 Hướng dẫn 52 - HD/BTGTU Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968

 
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Hướng dẫn 148 HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020   - 02/03/2020
    Hướng dẫn 141 - HD/BTGTU về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW   - 02/03/2020
    Hướng dẫn 140 - HD/BTGTU về tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra   - 19/02/2020
    Hướng dẫn 139 - HD / BTGTU về công tác Khoa giáo năm 2020   - 19/02/2020
    Hướng dẫn 138 - HD/BTGTU v/v báo chí tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý   - 19/02/2020
    Hướng dẫn 137 - HD/BTGTU về quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư   - 19/02/2020
    Hướng dẫn 136-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày chiến thắng Tua Hai (26/01/1960-26/01/2020)   - 19/02/2020
    Hướng dẫn 135 - HD/BTGTU về Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960-2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960-17/01/2020)   - 19/02/2020
    Hướng dẫn 134-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020   - 17/02/2020
    Hướng dẫn 133-HD/BTGTU v/v Quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 36-CT/TU, Kế hoạch số 293-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 44-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh   - 17/02/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Hướng dẫn 45 - HD / BTGTU v/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/7/2017; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 13/7/2017; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 28/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh   - 10/09/2017
    Hướng dẫn 43 - HD / BTGTU v/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 01/8/2016; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/10/2016; Nghị quyết số 04-NQ/TU, 08/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.   - 10/09/2017
    Kế hoạch 27 - KH / BTGTU tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội năm 2017   - 16/05/2017
    Hướng dẫn 25 - HD / BTGTU công tác khoa giáo năm 2017   - 16/05/2017
    Báo cáo 128 - BC / BTGTU về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017   - 15/05/2017
    Hướng dẫn 23 tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh   - 11/05/2017
    Hướng dẫn tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”   - 04/05/2017
    Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2016   - 04/05/2017
    Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2017   - 04/05/2017
    Tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BRVT   - 28/03/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN