Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Văn bản
   Văn bản Tỉnh ủy
Chương trình 12 - CTr / TU Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 2 năm 2007 của Hội nghị lần thứ tư-Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 - 01:26:45 PM | 13/12/2017
Chương trình 12 - CTr / TU Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 2 năm 2007 của Hội nghị lần thứ tư-Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

 Chương trình 12 - CTr / TU Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 2 năm 2007 của Hội nghị lần thứ tư-Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X  về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết cũ hơn
    Báo cáo 201 - BC / TW sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.   - 24/11/2017
    Báo cáo 187 - BC / TU sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20 CT / TW của Bộ Chính trị về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới   - 08/10/2017
    Kế hoạch 109 - KH / TU triển khai thực hiện Chỉ thị 07 - CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XII) và Hướng dẫn 31 - HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới   - 08/10/2017
    Quy định 09 - QĐ / TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý   - 30/09/2017
    Nghị quyết 04-NQ-TU về giải quyết khiếu nại tố cáo   - 10/09/2017
    Nghị quyết 03 - NQ / TU của ban chấp hành của tỉnh về phát triển công nghiệp 2020   - 10/09/2017
    Nghị quyết 02 - NQ / TU về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020   - 10/09/2017
    Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025   - 10/09/2017
    Nghị quyết 01 - NQ / TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020   - 08/09/2017
    Nghị quyết 07 - NQ / TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển trang trại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020   - 08/09/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN