Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Trao bằng tốt nghiệp cho 34 học viên lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XIV) năm 2017 - 03:43:55 PM | 07/12/2017
Thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung, chương trình Sơ cấp lý luận chính trị và chương trình, kế hoạch công tác của Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bà Rịa năm 2017.

    Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở chưa có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh… giúp các học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực công tác trong giai đoạn mới.

 

     Từ ngày 12/7/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bà Rịa đã tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (Khóa XIV) năm 2017, sau thời gian 04 tháng, các học viên đã hoàn thành 295 tiết học. Ngày 01/12/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bà Rịa đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

 


 Đ/c Trần Kim Vĩnh Lộc, Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.Bà Rịa (đứng thứ nhất từ trái qua)
trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Sơ cấp LLCT.
 
     Tại Lễ bế giảng, có 34/34 học viên được cấp bằng tốt nghiệp cuối khóa, đạt tỷ lệ 100%; Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tặng 07 giấy khen cho 07 cá nhân có thành tích học giỏi./.

Võ Đức Tú
Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Bà Rịa
 
  Các bài viết mới hơn
    Huyện Châu Đức phối hợp cùng Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khoá 92A (2019-2021)   - 09/01/2020
    Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản của Đảng   - 09/01/2020
    Huyện Đất Đỏ tập trung chăm lo cho nhân dân đón Tết Canh Tý 2020   - 09/01/2020
    Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới   - 30/12/2019
    Đồng hành cùng phụ nữ thoát nghèo   - 30/12/2019
    Ấp Phước Tân 3, xã Tân Hưng với công tác bảo vệ môi trường   - 30/12/2019
    Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị (khóa XV) năm 2019   - 03/12/2019
    Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương   - 26/11/2019
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
  Các bài viết cũ hơn
    Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW đối với chi bộ, Đảng bộ huyện Đất Đỏ   - 25/10/2017
    Huyện Châu Đức: Tập huấn Công tác Tuyên giáo năm 2017   - 13/10/2017
    TP.Bà Rịa: Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên mới   - 13/10/2017
    Tổ chức Hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật tại mô hình điểm thực hiện Quyết định 81/2014-QĐTTg của Thủ Tướng Chính Phủ   - 05/10/2017
    Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) và các vấn đề về xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) trên địa bàn   - 05/10/2017
    Truyền thông nâng cao kiến thức về chăm sóc và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2017   - 03/10/2017
    Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền biển đảo 2017   - 03/10/2017
    Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh   - 27/09/2017
    Tổ chức giao ban công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017   - 26/09/2017
    Tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình   - 26/09/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN