Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Hỏi đáp
Đảng viên do sức khoẻ yếu đã miễn công tác, sinh hoạt đảng có được bầu vào Ban Chỉ ủy khóa mới không. - 03:42:57 PM | 04/12/2017
Khi đảng viên muốn trở lại công tác và sinh hoạt đảng

Câu hỏi : Chi bộ A thuộc Đảng bộ B có đồng chí Nguyễn Văn H do sức khoẻ yếu có đơn xin miễn sinh hoạt đảng, chi bộ đã xét và có Quyết định cho đảng viên được miễn sinh hoạt đảng từ tháng 01/2017. Tuy nhiên, đến tháng 8/2017, thời điểm Chi bộ A tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đảng viên Nguyễn Văn H được chi bộ mời đến dự đại hội chi bộ. Trong Đại hội Chi bộ A, đảng viên Nguyễn Văn H được đảng viên trong chỉ bộ đề cử vào danh sách bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ A; Đoàn Chủ tịch Đại hội sau khi hội ý đã hỏi đảng viên Nguyễn Văn H về tình trạng sức khoẻ và nguyện vọng cá nhân. Đảng viên Nguyễn Văn H trả lời là đồng chỉ đã khoẻ lại, nếu được đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu vào Ban Chi ủy khoá mới thì sẽ tham gia công tác.

Trong Đại hội chi bộ có 2 ý kiến khác nhau:

Ý kiến thứ nhất: Đồng chí Nguyễn Văn H có quyền được dự đại hội chi bộ. Tuy nhiên, muốn được trở lại công tác và sinh hoạt đảng phải tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cảo với chi bộ xét, quyết định. Do vậy, không thể để trong danh sách bầu cử cấp uỷ chi bộ khoá mới.

Ý kiến thứ hai: Đồng chí Nguyễn Văn H có quyền được dự đại hội chi bộ, có quyền ứng cử, đề cử và tham gia cấp uỷ khoá mới nếu trúng cử.

Vậy ý kiến nào đúng? Trường hợp này xử lý thế nào là đúng quy định?

Trả lời: Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 26/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn về miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với đảng viên” và Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên” thì trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng như sau:

- Đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt đảng được (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền), tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng.

- Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ), chi ủy hoặc bí thư (phó bí thư) chi bộ báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp biết.

- Được dự đại hội đảng viên, được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông báo nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ.

- Được tính tuổi đảng và xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn.

- Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách đảng viên; đóng đảng phí theo quy định. Bản thân gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tư cách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng.

- Khi đảng viên muốn trở lại công tác và sinh hoạt đảng, tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xét, quyết định.

Như vậy đảng viên đã miễn công tác, sinh hoạt đảng thì đương nhiên không thể tham gia cấp ủy nhưng được quyền dự đại hội đảng viên, quyền được biểu quyết và được tính vào tổng số đảng viên dự đại hội để tính kết quả bầu cử. Ý kiến thứ nhất là đúng.

(Nguồn: Tạp chí Xây dựng Đảng)

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Đảng viên A sinh ngày 04/01/1994, vào Đảng ngày 05/6/2016 hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ B, Đảng bộ C.   - 17/05/2018
    Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng vào Đảng. Việc xem xét kết nạp thuộc trách nhiệm của Chi bộ nơi công tác hay ở nơi cư trú.   - 13/04/2018
    Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định?   - 13/04/2018
    Đảng viên sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Vậy phải thực hiện như thể nào?   - 02/04/2018
    Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chưa?   - 02/04/2018
    Câu hỏi: Việc sinh hoạt đảng thường kỳ của đảng viên sinh hoạt tạm thời được hiểu như thế nào?   - 05/03/2018
    Câu hỏi: Trong hội nghị chi bộ thường kỳ, trường hợp đảng viên nghỉ phép, đi công tác, vắng mặt do làm nhiệm vụ, có 2 ý kiến về cách tính biếu quyết:   - 05/03/2018
    Hỏi: Quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ, chỉ bộ cơ sở?   - 26/01/2018
    Xin hỏi về việc bình xét thi đua? Và được quy định tại văn bản nào?   - 04/01/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Xin cho biết quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới   - 04/12/2017
    Việc trang trí đại hội cơ bản là thống nhất theo hướng dẫn của tổ chức đảng cấp trên. Nhưng riêng về tiêu đề đại hội còn có nhiều ý kiến khác nhau.   - 30/10/2017
    Việc bầu cử bí thư là thẩm quyền của đại hội. Bầu 1 hay 2 lần đều do đại hội quyết định. Hiện nay theo Quy chế bầu cử trong Đảng không quy định trường hợp bầu trượt lần đầu thì không được giới thiệu để bầu lần 2   - 30/10/2017
    Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy gồm những cơ quan nào?   - 16/09/2017
    Việc bổ sung chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ còn thiếu do điều động công tác hoặc nghỉ hưu thực hiện theo quytrình thế nào?   - 16/09/2017
    Trường hợp vắng đảng viên khi bầu chi ủy   - 16/09/2017
    Việc chuyển sinh hoạt Đảng cần những thủ tục nào?   - 16/09/2017
    Việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với người vào Đảng khi thay đổi đơn vị công tác hoặc nơi cư trú gồm những thủ tục gì?   - 16/09/2017
    Thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những những nơi thành lập mới, chia tách hoặc sáp nhập như thế nào?   - 16/09/2017
    Điều kiện để hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị được công nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị.   - 16/09/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN