Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII - 03:58:00 PM | 30/11/2017
Ngày 29 và sáng ngày 30/11/2017 (1,5 ngày), Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức nối cầu trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại 10 điểm cầu. Trong đó, có 2 điểm cầu tại tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và 8 điểm cầu tại các huyện, thành phố với 992 đại biểu là cán bộ chủ chốt các cấp.


Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy

 

     Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu về Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ quán triệt Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu về Nghị quyết “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

 

     Qua 1,5 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

 


Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

     Theo Kế hoạch số 120-KH/TU, ngày 22/11/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng:
     - Đối với cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ: Khối Cơ quan, Khối Doanh nghiệp, Quân sự, Công an, Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cao su Bà Rịa, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (thành phần chưa tham gia hội nghị trực tuyến) và ở cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương) tổ chức học tập tại hội trường về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng với thời lượng 1,5 ngày. Hoàn thành trong tháng 01/2018.
     - Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. 
     - Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. 
     - Các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (ít nhất 01 lần). 
     - Các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, đôn đốc, uốn nắn kịp thời.

Tin, ảnh: Lê Phương, Duy Long

 

  Các bài viết mới hơn
    Hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên địa bàn tỉnh   - 14/10/2019
    Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10   - 23/05/2019
    Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy   - 22/10/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng   - 30/06/2018
    Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII   - 28/04/2018
    Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 23/01/2018
  Các bài viết cũ hơn
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
    Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - 19/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, Tỉnh ủy tại BTG HU Xuyên Mộc   - 09/10/2017
    Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh   - 04/01/2017
    Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   - 03/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN