Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Văn bản
   Văn bản Tỉnh ủy
Báo cáo 201 - BC / TW sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn. - 03:58:03 PM | 24/11/2017
Báo cáo 201 - BC/TW sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

 

Báo cáo 201 - BC / TW sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Kế hoạch 314 - KH/TU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020   - 25/02/2020
    Kế hoạch 301- KH/TU học tập chuyên đề năm 2020   - 13/02/2020
    Kế hoạch 205 KH / TU về việc tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trong trong năm 2019   - 11/01/2019
    Kế hoạch 192 KH / TU về thực hiện Chỉ thị 25 về đối ngoại đa phương   - 09/11/2018
    Chương trình 12 - CTr / TU Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09 tháng 2 năm 2007 của Hội nghị lần thứ tư-Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020   - 13/12/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Báo cáo 187 - BC / TU sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20 CT / TW của Bộ Chính trị về tăng cương sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới   - 08/10/2017
    Kế hoạch 109 - KH / TU triển khai thực hiện Chỉ thị 07 - CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XII) và Hướng dẫn 31 - HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới   - 08/10/2017
    Quy định 09 - QĐ / TU về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý   - 30/09/2017
    Nghị quyết 04-NQ-TU về giải quyết khiếu nại tố cáo   - 10/09/2017
    Nghị quyết 03 - NQ / TU của ban chấp hành của tỉnh về phát triển công nghiệp 2020   - 10/09/2017
    Nghị quyết 02 - NQ / TU về công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020   - 10/09/2017
    Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025   - 10/09/2017
    Nghị quyết 01 - NQ / TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020   - 08/09/2017
    Nghị quyết 07 - NQ / TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển trang trại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 - 2020   - 08/09/2017
    Nghị quyết 06 - NQ / TU của Ban Thường vụ về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2020   - 08/09/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN