Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   Lý luận chính trị
Hội nghị tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017 - 07:53:08 AM | 03/11/2017
Trong hai ngày 2 và 3/11/2017 PGS, TS Phạm Văn Linh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã chủ trì Hội nghị giới thiệu và tập huấn nội dung 6 bộ tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 Tại hội nghị các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu những điểm mới cần lưu ý và hướng dẫn việc triển khai thực hiện nội dung tài liệu Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, gồm 4 chuyên đề: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam – cơ sở hình thành, phát triển; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới và tài liệu Hội nhập quốc tế, nội dung gồm các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở Việt Nam; Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh. 

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

PGS, TS Ngô Văn Thạo, cộng tác viên khoa học, Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong tài liệu bồi dưỡng Tư tưởng Hồ Chí Minh với 5 chuyên đề: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng con người; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam và tài liệu Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới với 4 chuyên đề: Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội; Truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam; Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới. Báo cáo viên Nguyễn Thanh Xuân, đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới trong trong tài liệu Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo cùng với tài liệu Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc.

 

Nguyễn Thắng
 
  Các bài viết cũ hơn
    Giao ban lý luận chính trị năm 2017   - 02/11/2017
    Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017   - 31/10/2017
    Kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 trên địa bàn tỉnh   - 15/09/2017
    Trường Chính trị tỉnh khai giảng năm học 2017-2018   - 30/08/2017
    Khai giảng lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ ngành tuyên giáo trên địa bàn tỉnh   - 03/07/2017
    Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị năm 2017   - 30/05/2017
    Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 04/01/2017
    Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở   - 04/01/2017
    Báo cáo công tác Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017   - 04/01/2017
    Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 04/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN