Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Hội nghị sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương - 03:26:39 PM | 26/11/2019
Ngày 22/11/2019, Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI); tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X); sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) có 110 đồng chí tham dự. Đồng chí Dương Trọng Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe  các ý kiến tham luận của đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa- Thông tin; Đảng ủy thị trấn Đất Đỏ; Đảng ủy xã Phước Long Thọ; Bảo hiểm Xã hội huyện; Công an huyện về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện; công tác tuyên truyền các chính sách về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế và Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa XI) về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế trong tình hình mới”; công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Y tế, công tác thu Bảo hiểm Y tế và công tác phát hành thẻ Bảo hiểm Y tế theo đúng quy định; Công tác triển khai, thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; việc đặt mua và phương pháp tổ chức cho cán bộ, đảng viên thường xuyên đọc báo, Tạp chí của Đảng.


     Kết thúc Hội nghị, đồng chí Dương Trọng Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:


     Đối với Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), (1) các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở cơ quan, gia đình và xã hội. (2) Tuyên truyền, vận động từng gia đình, doanh nghiệp thực hiện nếp sống văn minh, sản xuất kinh doanh có văn hóa, lành mạnh, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. (3) Từng cơ quan, đơn vị xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa đảm bảo đúng thực chất, không chạy theo thành tích. (4) Nâng cao chất lượng Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng các xã, thị trấn và Trung tâm Văn hóa- Thông tin- Thể thao huyện; duy trì, bảo tồn các giá trị di tích lịch sử, văn hóa của từng địa phương; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc thiểu số.


     Đối với Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X); sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư (khóa XI), (1) Tiếp tục tích tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm Y tế đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. (2) Quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã thị trấn; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, áp dụng có hiệu quả công nghệ, thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh; hạn chế, ngăn chặn kịp thời đối với các hiện tượng trục lợi Quỹ BHYT.


     Đối với Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư (khóa XI), (1) Các chi, đảng bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đổi mới hình thức tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả; các địa phương nên tham khảo và áp dụng thực hiện mô hình “Câu lạc bộ đọc báo”, nhằm thu hút nhiều đối tượng tham gia đọc báo, chia sẽ những thông tin chính thống, nhất là đối với cán bộ hưu trí trên địa bàn. (2) Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh tuyên truyền việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đến các chi, đảng bộ cơ sở; phối hợp Văn phòng huyện tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng và việc sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng quy định; kịp thời nhắc nhở, phê bình các đơn vị không thực hiện nghiêm túc và biểu dương các đơn vị thực hiện tốt.


Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đất Đỏ
 

  Các bài viết mới hơn
    Hội đồng đội huyện Long Điền khởi công xây dựng ngôi nhà "khăn quàng đỏ"   - 03/07/2020
    Xuyên Mộc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đối tượng Đảng   - 03/07/2020
    Xuyên Mộc phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền biển đảo   - 28/06/2020
    Huyện Long Điền: Mừng thọ 318 người cao tuổi ở xã Tam Phước và xã Phước Hưng   - 28/06/2020
    Huyện Long Điền: Mừng thọ 318 người cao tuổi ở xã Tam Phước và xã Phước Hưng   - 28/06/2020
    Phối hợp tổ chức chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh trên địa bàn huyện Long Điền   - 28/06/2020
    Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020   - 27/06/2020
    Khởi công xây dựng “Nhà tình nghĩa Quân – Dân” năm 2020 tại xã Tam Phước, huyện Long Điền   - 27/06/2020
    Huyện Long Điền khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác hội Nông dân cơ sở năm 2020   - 27/06/2020
    Huyện Đất Đỏ: Hội nghị triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và của tỉnh ủy   - 16/06/2020
  Các bài viết cũ hơn
    Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng   - 24/11/2019
    Hội nghị triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   - 25/10/2019
    Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền miệng   - 13/10/2019
    Lớp chuyên đề “Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”   - 13/10/2019
    Châu Đức khởi sắc sau 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Huyện Long Điền tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới   - 13/10/2019
    Hội nghị quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương   - 13/10/2019
    Ngày hội việc làm   - 13/10/2019
    Huyện Châu Đức: Tổ chức kỷ niệm ngày khuyến học Việt Nam   - 13/10/2019
    Trao tặng tủ sách Chi bộ   - 13/10/2019HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN