Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   Lý luận chính trị
Giao ban lý luận chính trị năm 2017 - 09:27:47 PM | 02/11/2017
Ngày 2/11/2017 Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017. Đồng chí Phạm Văn Linh – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe đại diện Vụ lý luận chính trị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo khái quát tình hình hoạt động và kết quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị 9 tháng đầu năm 2017 của các trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện và thành phố thuộc tỉnh; các đại biểu tham dự hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn từ khâu thực hiện Quyết định 185 của Ban Bí thư trung ương về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, thành phố; nêu lên những mô hình hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu
phát biểu tại hội nghị

 

Tham dự và phát biểu ý kiến tham luận tại Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị lần này, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu khẳng định: Cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở luôn coi công tác giáo dục lý luận chính trị là công tác quan trọng của Đảng bộ, của cả hệ thống chính trị, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức cho giảng viên lý luận chính trị đi nghiên cứu thực tế các mô hình, thế mạnh của tỉnh để bổ sung kiến thức thực tiễn vào bài giảng; tổ chức thao giảng, hội thi lý luận chính trị giỏi; hội thi tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước kết hợp với tuyên truyền biển, đảo; việc mở lớp tập huấn nâng cao trình độ cho đội ngũ giải viên lý luận chính trị… cũng như những khó khăn, bất cập trong tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với giảng viên lý luận chính trị kiến nghị Ban tuyên giáo Trung ương có giải pháp tháo gỡ.
Nguyễn Thắng
 
  Các bài viết mới hơn
    Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”   - 08/05/2020
    Nâng cao công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.   - 07/11/2019
    Tập huấn chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận TQVN và các đoàn thể CT - XH ở cơ sở   - 20/12/2018
    Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh năm 2018   - 07/08/2018
    Hội nghị tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 03/11/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017   - 31/10/2017
    Kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 trên địa bàn tỉnh   - 15/09/2017
    Trường Chính trị tỉnh khai giảng năm học 2017-2018   - 30/08/2017
    Khai giảng lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ ngành tuyên giáo trên địa bàn tỉnh   - 03/07/2017
    Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị năm 2017   - 30/05/2017
    Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 04/01/2017
    Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở   - 04/01/2017
    Báo cáo công tác Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017   - 04/01/2017
    Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 04/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN