Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Khác
   Hỏi đáp
Việc bầu cử bí thư là thẩm quyền của đại hội. Bầu 1 hay 2 lần đều do đại hội quyết định. Hiện nay theo Quy chế bầu cử trong Đảng không quy định trường hợp bầu trượt lần đầu thì không được giới thiệu để bầu lần 2 - 02:40:51 PM | 30/10/2017

 

Câu hỏi 1: Trong đại hội chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở, đồng chí A được dự kiến bầu bí thư chi bộ (chi bộ có 8 đảng viên chính thức). Khi phát phiếu thăm dò chức danh bí thư, đồng chí A được 5/8 phiếu. Đến phiên bầu cử chính thức, đồng chí A chỉ được 3/8 phiếu bầu, bị trượt chức danh bí thư. Sau đó, cấp ủy làm công tác tư tưởng cho đảng viên, chi bộ thống nhất tiến hành bầu lại lần 2. Lúc này đồng chí A được 8/8 phiếu, trúng cử bí thư. Tuy nhiên, khi báo cáo lên cấp trên để chuẩn y kết quả, Ban Thường vụ đảng ủy cấp trên có 2 luồng ý kiến:

Ý kiến 1: Thống nhất chuẩn y đồng chí A giữ chức danh bí thư.

Ý kiến 2: Việc bầu lại lần 2 đối với đồng chí A vào chức danh bí thư là sai, vì bầu lần 1 (bầu tín nhiệm) mà chưa quá bán thì không thể giới thiệu ra lần 2 để bầu tiếp, mà phải giới thiệu đồng chí khác.

Xin hỏi ý kiến nào là đúng?

Trả lời: Việc bầu cử bí thư là thẩm quyền của đại hội. Bầu 1 hay 2 lần đều do đại hội quyết định. Hiện nay theo Quy chế bầu cử trong Đảng không quy định trường hợp bầu trượt lần đầu thì không được giới thiệu để bầu lần 2. Do đó ý kiến 1 là đúng, cấp ủy cấp trên nên chuẩn y kết quả bầu cử của đại hội chi bộ.

 
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Đảng viên A sinh ngày 04/01/1994, vào Đảng ngày 05/6/2016 hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ B, Đảng bộ C.   - 17/05/2018
    Khi chi bộ nơi cư trú xem xét, thực hiện thủ tục kết nạp quần chúng vào Đảng. Việc xem xét kết nạp thuộc trách nhiệm của Chi bộ nơi công tác hay ở nơi cư trú.   - 13/04/2018
    Thủ tục xét công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên dự bị đang sinh hoạt tạm thời được thực hiện như thế nào để đúng quy định?   - 13/04/2018
    Đảng viên sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Vậy phải thực hiện như thể nào?   - 02/04/2018
    Việc chi bộ đã tổ chức xét chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên khi hết thời gian thử thách là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương chưa?   - 02/04/2018
    Câu hỏi: Việc sinh hoạt đảng thường kỳ của đảng viên sinh hoạt tạm thời được hiểu như thế nào?   - 05/03/2018
    Câu hỏi: Trong hội nghị chi bộ thường kỳ, trường hợp đảng viên nghỉ phép, đi công tác, vắng mặt do làm nhiệm vụ, có 2 ý kiến về cách tính biếu quyết:   - 05/03/2018
    Hỏi: Quy trình chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những nơi thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ, chỉ bộ cơ sở?   - 26/01/2018
    Xin hỏi về việc bình xét thi đua? Và được quy định tại văn bản nào?   - 04/01/2018
    Đảng viên do sức khoẻ yếu đã miễn công tác, sinh hoạt đảng có được bầu vào Ban Chỉ ủy khóa mới không.   - 04/12/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy gồm những cơ quan nào?   - 16/09/2017
    Việc bổ sung chi ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ còn thiếu do điều động công tác hoặc nghỉ hưu thực hiện theo quytrình thế nào?   - 16/09/2017
    Trường hợp vắng đảng viên khi bầu chi ủy   - 16/09/2017
    Việc chuyển sinh hoạt Đảng cần những thủ tục nào?   - 16/09/2017
    Việc xem xét, kết nạp đảng viên đối với người vào Đảng khi thay đổi đơn vị công tác hoặc nơi cư trú gồm những thủ tục gì?   - 16/09/2017
    Thủ tục chuyển giao tổ chức và chuyển sinh hoạt đảng tập thể cho đảng viên ở những những nơi thành lập mới, chia tách hoặc sáp nhập như thế nào?   - 16/09/2017
    Điều kiện để hoàn thiện cao cấp lý luận chính trị được công nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị.   - 16/09/2017
    Đảng viên có hộ khẩu và cư trú ở xã khác được bố trí làm bí thư chi bộ thuộc đảng ủy phường có được không?   - 15/06/2017
    Việc đánh giá, xếp loại đảng viên là do tập thể chi bộ đánh giá và biểu quyết   - 15/06/2017
    Về việc tập thể chi bộ đánh giá xếp loại đảng viên đối với cán bộ   - 15/06/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN