Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII - 04:11:37 PM | 19/10/2017
Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2017, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cho hơn 300 cán bộ chủ chốt của tỉnh, gồm các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành tỉnh, khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh; trưởng phó các Ban của Tỉnh ủy; thủ trưởng các cơ quan đơn vị; Ban thường vụ các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy.


Đồng chí Nguyễn Thị Yến – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Bà Rịa – Vũng Tàu
chủ trì và trực tiếp thông tin những kết quả nổi bất của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

     Theo báo cáo nhanh, thực hiện chương trình toàn khóa, từ ngày 4/10/2017 đến ngày 11/10/2017 tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp lần thứ 6. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. Sau 7 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Kết quả chủ yếu của hội nghị đã thảo luận và thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách năm 2017, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”. Tại hội nghị này Trung ương cũng đã tiến hành một số công việc quan trọng khác, trong đó có việc bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Bí Thư và xem xét kỷ luật cán bộ đảng viên theo Điều Lệ Đảng./.
 

Nguyễn Thắng

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên địa bàn tỉnh   - 14/10/2019
    Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10   - 23/05/2019
    Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy   - 22/10/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng   - 30/06/2018
    Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII   - 28/04/2018
    Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 23/01/2018
    Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII   - 30/11/2017
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, Tỉnh ủy tại BTG HU Xuyên Mộc   - 09/10/2017
    Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh   - 04/01/2017
    Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   - 03/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN