Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Hoạt động tuyên giáo cơ sở
   Các huyện, thành ủy
Huyện Châu Đức: Tập huấn Công tác Tuyên giáo năm 2017 - 01:54:55 PM | 13/10/2017
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Đức tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và báo cáo viên năm 2017 cho 72 học viên làm công tác tuyên giáo 56 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 16 đồng chí báo cáo viên các xã, thị trấn.


      Tham gia lớp tập huấn các học viên được nghiên cứu 06 chuyên đề: chuyên đề 1. Quy trình tổ chức việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng; chuyên đề 2. Công tác nghiên cứu giáo dục, lý luận chính trị; chuyên đề 3.  Tham mưu tổ chức điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; chuyên đề 4. Đấu tranh chống các điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; chuyên đề 5. Nội dung văn hóa, văn nghệ và công tác tham mưu, định hướng về văn hóa, văn nghệ của Ban Tuyên giáo cấp ủy địa phương; chuyên đề 6. Tham mưu, định hướng công tác tuyên giáo đối với các vấn đề xã hội.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
tập huấn nghiệp vụ công tác Tuyên giáo và báo cáo viên tại huyện Châu Đức

 

     Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực tham mưu công tác quán triệt những chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng và các mặt công tác khác của công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và báo cáo viên cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

 

Thái Phong
BTG Huyện ủy Châu Đức

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Tập huấn và hướng dẫn cách phòng chống, phát hiện và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh   - 29/03/2020
    Quán triệt, học tập chuyên đề chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020   - 29/03/2020
    Phát động Đoàn viên thanh niên hưởng ứng “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19”   - 29/03/2020
    Phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN huyện Long Điền   - 25/03/2020
    Mô hình “Tuyến đường Hội Cựu Chiến binh tự quản bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”   - 25/03/2020
    Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, đời sống văn hóa cho thế hệ trẻ.   - 18/03/2020
    Đổi mới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019   - 18/03/2020
    Tp. Bà Rịa tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2020   - 18/03/2020
    Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.   - 22/02/2020
    Mặt trận Tổ quốc xã An Ngãi bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn   - 14/02/2020
  Các bài viết cũ hơn
    TP.Bà Rịa: Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đảng viên mới   - 13/10/2017
    Tổ chức Hội thi nông dân tìm hiểu pháp luật tại mô hình điểm thực hiện Quyết định 81/2014-QĐTTg của Thủ Tướng Chính Phủ   - 05/10/2017
    Tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông (ATGT) và các vấn đề về xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) trên địa bàn   - 05/10/2017
    Truyền thông nâng cao kiến thức về chăm sóc và khám sức khỏe tiền hôn nhân năm 2017   - 03/10/2017
    Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền biển đảo 2017   - 03/10/2017
    Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh   - 27/09/2017
    Tổ chức giao ban công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017   - 26/09/2017
    Tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình   - 26/09/2017
    Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh   - 26/09/2017
    Tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo đơt 1 năm 2017   - 26/09/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN