Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017 - 11:03:13 AM | 09/10/2017
Ngày 28/9/2017, Đoàn kiểm tra số 02 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu (Theo Quyết định số 73-QĐ/BTGTU, ngày 12/9/2017) do đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu và Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017.

 

   Đoàn kiểm tra BTG TU làm việc tại Ban Tuyên giáo thành ủy Vũng Tàu   

 

      Qua kiểm tra cho thấy Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu và Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Nhìn chung việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy được triển khai nghiêm túc và kịp thời. Tính đến ngày 21/9/2017, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã tổ chức được 131 lớp với 23.700 lượt người tham dự, tỷ lệ đảng viên đạt 96%; Đảng bộ thành phố Bà Rịa đã tổ chức được 72 lớp với 19.049 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự, tỷ lệ đảng viên đạt 99,3% và 61.836 lượt hộ dân.
 
      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu và Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa.
 
Đoàn kiểm tra BTG TU làm việc tại Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa
 
      Đồng thời đề nghị trong thời gian tới Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu và Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa phát huy những kết quả đạt được; tăng cường công tác, kiểm tra giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết tại cơ sở; tiến hành rà soát, củng cố đội ngũ báo cáo viên cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên phục vụ công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; phát huy hơn nữa vai trò của các đồng chí bí thư cấp ủy trong việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; tiếp tục quan tâm, đổi mới phương pháp học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm triển khai nghị quyết đến quần chúng nhân dân.
 
Lê Phương
 
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên địa bàn tỉnh   - 14/10/2019
    Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10   - 23/05/2019
    Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy   - 22/10/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng   - 30/06/2018
    Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII   - 28/04/2018
    Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 23/01/2018
    Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII   - 30/11/2017
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
    Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - 19/10/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017   - 09/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, Tỉnh ủy tại BTG HU Xuyên Mộc   - 09/10/2017
    Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh   - 04/01/2017
    Hội nghị học tập chuyên đề toàn khóa “Một số nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”   - 03/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN