Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Tuyên truyền - NBDLXH
   + Triển khai học tập nghị quyết
Kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy 9 tháng đầu năm 2017 - 10:55:59 AM | 09/10/2017
Sáng ngày 04/10/2017, Đoàn Công tác số 1 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy trong 9 tháng đầu năm 2017 tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Điền.

        Theo số liệu từ báo cáo, huyện Long Điền hiện có 53 chi, đảng bộ cơ sở và 148 chi bộ trực thuộc với 2.860 đảng viên. Thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ huyện, công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh đạt được kết quả cao. Công tác tổ chức, quản lý học tập được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, 100% cán bộ, đảng viên tham gia; 100% cán bộ đảng viên tham gia học tập đã viết bài thu hoạch theo quy định; việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và viết bài thu hoạch sau triển khai, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc....

 
Đoàn kiểm tra làm việc tại Ban tuyên giáo huyện ủy Long Điền
 
      Qua học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh  đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, những điểm mới bổ sung, phát triển trong Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trong giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. 
      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao việc đổi mới phương thức, linh động áp dụng các mô hình triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với từng đối tượng, sát với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. Đặc biệt huyện đã tạo được nhiều điểm sáng trong học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết như: tổ chức được 02 hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm về người đứng đầu các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân; áp dụng công nghệ và vận dụng nhiều phương pháp hay nhằm tạo sư hấp dẫn đối với người nghe...
      Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới Ban Tuyên giáo huyện ủy Long Điền cần tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm chất lượng và số lượng tham gia; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương...
      Trước đó, Đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Đức và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Cao su Bà Rịa. Nhìn chung các đơn vị đều thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy đúng theo kế hoạch, chất lượng ngày càng được nâng cao./.
 
QUANG TẤN
 

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Hội nghị tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương trên địa bàn tỉnh   - 14/10/2019
    Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10   - 23/05/2019
    Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị, Thông báo kết luận của Trung ương và các Quyết định của Tỉnh ủy   - 22/10/2018
    Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng   - 30/06/2018
    Hội nghị quán triệt các Chỉ thị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII   - 28/04/2018
    Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị   - 23/01/2018
    Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII   - 30/11/2017
    Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   - 19/10/2017
    Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - 19/10/2017
    Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các CT, NQ của TW, của Tỉnh ủy 9 tháng 2017   - 09/10/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN