Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   + Lịch sử đảng bộ BRVT
Sự ra đời chi bộ Đảng đầu tiên tại tỉnh Bà Rịa - 09:33:45 AM | 25/09/2017
Tháng 2/1934, Chi bộ Phước Hải - Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được thành lập. Đây là sự kiện lịch sử, cột mốc vàng trong lịch sử xây dựng Đảng và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kể từ đây, phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh được soi rọi dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lênin, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 

Ngôi nhà của ông Trần Bá Thiên- nơi thành lập Chi bộ Phước Hải- Ảnh Tư Liệu.

 

      Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, khi thực dân Pháp đặt chân xâm chiếm tỉnh lỵ Bà Rịa (7/2/1862), hàng loạt các cuộc đấu tranh yêu nước trên địa bàn tỉnh liên tục diễn ra. Từ năm 1930, dưới ảnh hưởng của Đảng Cộng sản, các tổ chức quần chúng bắt đầu hình thành, gắn với các hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và xây dựng chi bộ Đảng Cộng sản.

      Cuối năm 1931, đồng chí Hồ Tri Tân - một chiến sỹ cách mạng từng tham gia phong trào yêu nước ở Quảng Trị, mang theo cờ Đảng và tài liệu cách mạng vào Phước Hải (thuộc huyện Đất Đỏ ngày nay) . Tại đây ông mở trại cưa và bí mật tuyên truyền cách mạng, thành lập Nhóm “Châu viên kết nghĩa”, tập hợp anh em công nhân tiến bộ để tuyên truyền, giác ngộ lòng yêu nước, ý thức dân tộc, kêu gọi nhau đoàn kết chống Thực dân, quan lại.

      Ngày 13/7/1931, trước ngày kỷ niệm Cách mạng tư sản Pháp (14/7), Hội Châu viên kết nghĩa tổ chức rải truyền đơn yêu cầu bỏ thuế thân, giảm thuế điền, kêu gọi công - nông binh liên hiệp và treo cờ Đảng (cờ đỏ búa liềm) ở các địa điểm: xã Long Hương, Bà Rịa; thị trấn Long Điền; Nhà kiểm lâm Đất Đỏ; Nhà hội làng Long Nhung; Nhà hội làng Long Mỹ và đỉnh núi Hòn Ngang tại địa phận ấp Lò Vôi, Phước Tỉnh. 

      Sau một thời gian tìm hiểu, tháng 2/1934, đồng chí Hồ Tri Tân cùng  đồng chí Trần Văn Cừ, đồng chí Nguyễn Văn Long đã tổ chức cuộc họp tại nhà ông Trần Bá Thiên, ấp Hải Trung, xã Phước Hải, tuyên bố thành lập Chi bộ gồm 3 đảng viên: Trần Văn Cừ (Bí thư), Nguyễn Văn Long, Hồ Tri Tân.

      Ngay sau khi ra đời, Chi bộ Phước Hải tích cực phát triển đảng viên, giác ngộ các đồng chí kiên trung, yêu nước vào Chi bộ: Kết nạp chị Nguyễn Thị Sanh (Sáu Mười Mẫu) và anh Sinh (công nhân cao su), chị Hồ Thị Trinh, anh Trần Văn Hóa (ở làng Phước Hải)… Hoạt động của Chi bộ Phước Hải lúc này là tổ chức tuyên truyền giác ngộ quần chúng, rải truyền đơn, chống áp bức bất công. 

      Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Phước Hải, phong trào đấu tranh ở Long Điền, Đất Đỏ và cả tỉnh Bà Rịa những năm đầu cách mạng đạt nhiều kết quả tích cực. Chi bộ Phước Hải - Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Bà Rịa (nay là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), trong quá trình hoạt động đã thể hiện vai trò một tổ chức cách mạng với sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân trong toàn tỉnh đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản.

 

Từ Thị Ngọc Trâm, Phòng Khoa giáo - Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng. 

Nguồn: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tập I (1930-1954), Nxb Chính trị quốc gia, 2000.

 
Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Lịch sử Đảng bộ tỉnh BR-VT tập 2 (1954-1975)   - 09/02/2018
    Lịch sử Đảng bộ tỉnh BR-VT tập 1 (1930-1954)   - 09/02/2018HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN