Tăng giảm Cỡ chữ: cho phần tin văn bản
 Lý luận CT- Lịch sử Đảng
   Lý luận chính trị
Kết quả bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 trên địa bàn tỉnh - 09:56:10 AM | 15/09/2017
Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 13/6/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU về Bồi dưỡng lý luận chính trị hè năm 2017. Trên cơ sở đó, ngày 26/7/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch số 1281/KH-SGDĐT chỉ đạo các đơn vị, trường học trực thuộc triển khai công tác bồi dưỡng chính trị và chuyên môn đầu năm học 2017 - 2018. Ngày 03/8/2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành Công văn số 2246-CV/SLĐTBXH-DN về việc bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy – Báo cáo viên

 Trung ương triển khai nội dung bồi dưỡng

 

     Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy, các Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố đã tổ chức 76 lớp lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè, cho 15.646 giáo viên tham gia học tập.

     Tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2017; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; những vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ địa phương và các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Trên cơ sở lựa chọn các nội dung phù hợp và bổ sung các vấn đề liên quan đến học sinh, sinh viên, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành tổ chức tuần sinh hoạt đầu khoá cho học sinh, sinh viên.

 

Toàn cảnh một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè

 

     Bồi dưỡng lý luận chính trị hè là một hoạt động được tổ chức hàng năm, được sự quan tâm, phối  hợp chặt chẽ của các Sở, Ban ngành trên địa bàn tỉnh. Tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan toả trong đội ngũ giáo viên toàn ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh. Ý thức chính trị, trách nhiệm công dân của lực lượng học sinh, sinh viên trong học tập và xây dựng quê hương, đất nước. 

 

Từ Thị Ngọc Trâm, Phòng Khoa giáo-Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng.

 

 

Gửi bình luận của bạn
Họ Tên   Email
   
Tiêu Đề Mã xác nhận
  Các bài viết mới hơn
    Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”   - 08/05/2020
    Nâng cao công tác nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.   - 07/11/2019
    Tập huấn chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận TQVN và các đoàn thể CT - XH ở cơ sở   - 20/12/2018
    Bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên trên địa bàn tỉnh năm 2018   - 07/08/2018
    Hội nghị tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 03/11/2017
    Giao ban lý luận chính trị năm 2017   - 02/11/2017
    Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017   - 31/10/2017
  Các bài viết cũ hơn
    Trường Chính trị tỉnh khai giảng năm học 2017-2018   - 30/08/2017
    Khai giảng lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị cho cán bộ ngành tuyên giáo trên địa bàn tỉnh   - 03/07/2017
    Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác báo cáo viên, giảng viên lý luận chính trị năm 2017   - 30/05/2017
    Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 04/01/2017
    Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở   - 04/01/2017
    Báo cáo công tác Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017   - 04/01/2017
    Hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017   - 04/01/2017HỎI ĐÁP
THƯ VIỆN